Nazwisko i imię / hasło:
Sposób.
Tytuł:
Sposob do przygotowánia się na dobrą smierc człowiekowi chrzescianskiemu podany. Teraz nowo zá stárániem Pobożney Osoby, á zá Pozwoleniem Przełożonych przedrukowany. Roku Páńskiego 1703. W Krakowie, w Drukárni Akádemickiey.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Akademicka (Piotrkowszczykowska), 1703.
Komentarz:
w 8ce, k. 32. Opr.: karton, papier. Estr. brak; Guseva I, poz. 418.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: KSXR. Biała BM/ sygn.: Н–4–47 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 148 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 111/III.45 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5992
Całość:
Sposób.

Sposob do przygotowánia się na dobrą smierc człowiekowi chrzescianskiemu podany. Teraz nowo zá stárániem Pobożney Osoby, á zá Pozwoleniem Przełożonych przedrukowany. Roku Páńskiego 1703. W Krakowie, w Drukárni Akádemickiey.

Kraków, Druk. Akademicka (Piotrkowszczykowska), 1703.

w 8ce, k. 32.

Opr.: karton, papier.

Estr. brak; Guseva I, poz. 418.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: KSXR.

Biała BM/
sygn.: Н–4–47 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 148 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 111/III.45 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5992