Nazwisko i imię / hasło:
Skibicki Stanisław.
Tytuł:
Dusze pod ćieniem drzewa żywota ukrzyzowanego Iezusa siedzącey z ranami, i boleśćiámi iego nabożna zabáwá. Gdźie się to osobliwie na uwagę podaie iako Syn Boży wźiąwszy ná się grzechow ludzkich przewinienie od gniewu nas Boga Oycá swoiego, i od karánia sprawiedliwośći iego samym sobą zastępował. Przez X. Stanisława Skibickiego Societatis Iesu zakonnika. W Kaliszu W Koleium Soc. Jesu, Roku Pánskiego 1685.
Miejsce i rok wydania:
Kalisz, druk. Jezuitów, 1685.
Komentarz:
w 4ce, s. 186. Def.: brak 2-ch kart na końcu; pełny egz.: s. 189. Opr.: półskórek. Estr. XXVIII, s. 176; Guseva I, poz. 411.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 16. Sankt Petersburg BAN sygn.: No 420 in duplo vide 90; 108/V.74 (zapiski na karcie ochr. górnej ).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21439
Całość:
Skibicki Stanisław.

Dusze pod ćieniem drzewa żywota ukrzyzowanego Iezusa siedzącey z ranami, i boleśćiámi iego nabożna zabáwá. Gdźie się to osobliwie na uwagę podaie iako Syn Boży wźiąwszy ná się grzechow ludzkich przewinienie od gniewu nas Boga Oycá swoiego, i od karánia sprawiedliwośći iego samym sobą zastępował. Przez X. Stanisława Skibickiego Societatis Iesu zakonnika. W Kaliszu W Koleium Soc. Jesu, Roku Pánskiego 1685.

Kalisz, druk. Jezuitów, 1685.

w 4ce, s. 186.
Def.: brak 2-ch kart na końcu; pełny egz.: s. 189.

Opr.: półskórek.

Estr. XXVIII, s. 176; Guseva I, poz. 411.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 16.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: No 420 in duplo vide 90; 108/V.74 (zapiski na karcie ochr. górnej ).

BAN: XXIX / б 21439