Nazwisko i imię / hasło:
Segneri Paolo.
Tytuł:
Manna Duszy Albo Cwiczenia się Duchowne Łacne y pożyteczne, dla pragnących szczegulnieyszym sposobem pilnować Modlitwy. Na Każdy dzień Roku Przełozone od W. X. Pawła Segnerego Societatis Jesu. Missionárza Apostolskiego y Kaznodzieie Pápiezkiego. Innocentego XII. A z Włoskiego Języka na Polski przetłumaczone od X. Michała Ignacego Wieczorkowskiego. Różnych Kráiów, y polskich y Cudzoziemskich, missionárza Societatis Iesu. Do zażywania codziennego, osobom naprzód Zakonu swego ofiarowane Roku Pańskiego MDCCXXXIX. Wszystkich nadto, zakonnikow y zakonnic, kaznodzieiów y missionárzów, pozyskania dusz pragnących; y wszelkich duchownych; Swieckich także bogomyślnych, wszelkiego stánu y godności oboiey płci osób, Boga y Duszę kochaiących, naostatek samychże Heretyków, prawdę uznać pragnących, pokornie do ich uwági zapraszaiące. Część Czwarta na Czwárte trzy Miesiące Roku, Pazdziernik, Listopad, Grudzien. Na Większą P. Boga naszego Chwáłę, y Dusz Bogu miłych zbawienie. W Lwowie w Drukarni J. K. M. Coll. Soc. Jesu, R. P. 1739.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Jezuitów, 1739.
Komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 371[372-375], [23], k. 1. Opr.: półskórek. Estr. XXVII, s. 346; Guseva I, poz. 398.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BFUR/ ekslibris FUR na wyklejce okładki górnej, pod nim sygn.: Q 30. Sankt Petersburg BAN sygn.: 505 (naklejka na grzbiecie); 108/V.3 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21550
Całość:
Segneri Paolo.

Manna Duszy Albo Cwiczenia się Duchowne Łacne y pożyteczne, dla pragnących szczegulnieyszym sposobem pilnować Modlitwy. Na Każdy dzień Roku Przełozone od W. X. Pawła Segnerego Societatis Jesu. Missionárza Apostolskiego y Kaznodzieie Pápiezkiego. Innocentego XII. A z Włoskiego Języka na Polski przetłumaczone od X. Michała Ignacego Wieczorkowskiego. Różnych Kráiów, y polskich y Cudzoziemskich, missionárza Societatis Iesu. Do zażywania codziennego, osobom naprzód Zakonu swego ofiarowane Roku Pańskiego MDCCXXXIX. Wszystkich nadto, zakonnikow y zakonnic, kaznodzieiów y missionárzów, pozyskania dusz pragnących; y wszelkich duchownych; Swieckich także bogomyślnych, wszelkiego stánu y godności oboiey płci osób, Boga y Duszę kochaiących, naostatek samychże Heretyków, prawdę uznać pragnących, pokornie do ich uwági zapraszaiące. Część Czwarta na Czwárte trzy Miesiące Roku, Pazdziernik, Listopad, Grudzien. Na Większą P. Boga naszego Chwáłę, y Dusz Bogu miłych zbawienie. W Lwowie w Drukarni J. K. M. Coll. Soc. Jesu, R. P. 1739.

Lwów, druk. Jezuitów, 1739.

w 4ce, k. 1, s. 371[372-375], [23], k. 1.

Opr.: półskórek.

Estr. XXVII, s. 346; Guseva I, poz. 398.

Prow.:
Nieśwież BFUR/
ekslibris FUR na wyklejce okładki górnej, pod nim sygn.: Q 30.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 505 (naklejka na grzbiecie); 108/V.3 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 21550