Nazwisko i imię / hasło:
Sapieha Jan Fryderyk.
Tytuł:
Monumenta Albo Zebranie Starozytnych Ozdob Przenayswiętszey Bogarodzicy Panny Maryi W dawnym wielce Obraźie, Kodenskim De Gwadaluppe rzeczonym, z Roskazu S. Grzegorza Wielkiego Papieża, Ręką B. Augustyna Rzymskiego odmalowanym Oryginalną zacnośćią, Y pobożną wiernych rewerencyą wsławionym, Tudźiesz Heroiczną Męczeńskich, y innych roźnych SS. Pańskich Relikwii assystencyą otoczonym Skoncentrowanych. Przez J. W. Jmci Pana Jana Fryderyka Łukasza Hrabię Sapiehę, Kasztelana Trockiego, Starostę Brzeskiego z Archiwu Kośćioła Infułatnego pod tytułem S. Anny tegoż mieysca, nie mniey z autentycznych Domu swego dowodow, y świadectwa poważnych Autorow wprzod po Łacinie, a teraz po Polsku z przydatkiem wielu rzeczy wiadomośći godnych wypisane, y na dwie Części podźielone. Za staraniem zaś X. Albrychta Stawskiego do Druku podane. Roku 1723. Typis Coll: Regij Varsav: Soc: Jesu. Częsc Pierwsa [sic]. [– Częsc Wtora: Typis Coll: Sandomir: Soc: Jesu].

Na karcie przedtytułowej: Monumenta Albo Zebranie Starozytnych Ozdob Przenayczystszey Boga Rodźicy Panny Maryi 1723.

Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Jezuitów, 1723; Cz. II: Sandomierz, druk. Jezuitów, 1723.
Komentarz:
w 4ce, k. 12, s. 26, k. 3, s. 205 (właściwie: s. 204, pominięta s. 100); k. 10, s. 302, k. 8. Egz. a Opr.: półskórek. Egz. b. Opr.: półskórek. Estr. XXVII, s. 94–95; Guseva I, poz. 397 (egz. a).
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Nieśwież BP/. sygn.: au 13 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Egz. b. Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 111.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21043 BUM: 5 Pg 10
Całość:
Sapieha Jan Fryderyk.

Monumenta Albo Zebranie Starozytnych Ozdob Przenayswiętszey Bogarodzicy Panny Maryi W dawnym wielce Obraźie, Kodenskim De Gwadaluppe rzeczonym, z Roskazu S. Grzegorza Wielkiego Papieża, Ręką B. Augustyna Rzymskiego odmalowanym Oryginalną zacnośćią, Y pobożną wiernych rewerencyą wsławionym, Tudźiesz Heroiczną Męczeńskich, y innych roźnych SS. Pańskich Relikwii assystencyą otoczonym Skoncentrowanych. Przez J. W. Jmci Pana Jana Fryderyka Łukasza Hrabię Sapiehę, Kasztelana Trockiego, Starostę Brzeskiego z Archiwu Kośćioła Infułatnego pod tytułem S. Anny tegoż mieysca, nie mniey z autentycznych Domu swego dowodow, y świadectwa poważnych Autorow wprzod po Łacinie, a teraz po Polsku z przydatkiem wielu rzeczy wiadomośći godnych wypisane, y na dwie Części podźielone. Za staraniem zaś X. Albrychta Stawskiego do Druku podane. Roku 1723. Typis Coll: Regij Varsav: Soc: Jesu. Częsc Pierwsa [sic]. [– Częsc Wtora: Typis Coll: Sandomir: Soc: Jesu].

Na karcie przedtytułowej: Monumenta Albo Zebranie Starozytnych Ozdob Przenayczystszey Boga Rodźicy Panny Maryi 1723.

Warszawa, druk. Jezuitów, 1723; Cz. II: Sandomierz, druk. Jezuitów, 1723.

w 4ce, k. 12, s. 26, k. 3, s. 205 (właściwie: s. 204, pominięta s. 100); k. 10, s. 302, k. 8.

Egz. a
Opr.: półskórek.

Egz. b.
Opr.: półskórek.

Estr. XXVII, s. 94–95; Guseva I, poz. 397 (egz. a).

Prow.:
Egz. a
Nieśwież BP/.
sygn.: au 13 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Egz. b.
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 111.

BAN: XXIX / б 21043
BUM: 5 Pg 10