Nazwisko i imię / hasło:
Santa-Cruz de Marzenado, Alvaro de Navia Osorio de.
Tytuł:
Reflexye Woyskowe y Polityczne Przez Margraffa de Santa Cruz de Marzenado Generała Woysk Hiszpanskich Spisane z Hiszpańskiego na rożne Cudzoziemskie ięzyki tudziesz y po Francusku Przełozone z Francuskiego żaś przez Antoniego Ostoie Zagorskiego Reg. Buł. Pol. Wo. Xa. Litto. po Polsku Przetłumaczone. Tom Pierwszy. w Gdańsku, w Drukarni Jana Jakuba Preyssa [sic]. R. P. 1741.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Jana Jakuba Preussa, 1741; T. II-III: 1742; T. IV: Gdańsk, druk. wdowy Preussowej, 1743.
Komentarz:
w 8ce, k. 22, s. 355. – Reflexye Woyskowe y Polityczne Przez Margraffa de Santa Cruz de Marzenado Generała Woysk Hiszpanskich Spisane z Hiszpańskiego na rożne Cudzoziemskie ięzyki tudziesz y po Francusku Przełozone z Francuskiego żaś podług edycyi w Paryżu y w Holandij drukowaney R. P. 1736. przez Antoniego Ostoie Zagorskiego Regen. Buł. Pol. Wo. Xa. Litto. po Polsku Przetłumaczone. Tom. Drugi. w Gdańsku, w Drukarni Jana Jakuba Preyssa [sic]. R. P. 1742. w 8ce, k. 8, s. 336. Egz. a (T. I–II w jednym woluminie). Opr.: papier. Egz. b (T. I–II w jednym woluminie). Opr.: współczesna. – Reflexye Woyskowe y Polityczne Przez Margraffa de Santa Cruz de Marzenado Generała Woysk Hiszpanskich Spisane z Hiszpańskiego na rożne Cudzoziemskie ięzyki tudziesz y po Francusku Przełozone z Francuskiego zaś podług edycyi w Paryżu y w Holandyi drukowaney R. P. 1736. przez Antoniego Ostoie Zagorskiego Regen. Buł. Pol. Wo. Xa. Litto. po Polsku Przetłumaczone. Tom Trzeci. w Gdańsku, w Drukarni Jana Jakuba Preyssa [sic]. R. P. 1742. w 8ce, k. 6, s. 372. – Reflexye Woyskowe y Polityczne Przez Margraffa de Santa Cruz de Marzenado Generała Woysk Hiszpańskich Spisane z Hyszpańskiego [sic] na rożne Cudzoziemskie Języki tudziesz y po Francusku z Francuskiego zaś podług Edycyi w Paryżu y w Hollandyi R. P. 1736. drukowaney po Polsku Przetłumaczone. Tom Czwarty. w Gdańsku, w Drukarni Preussowey Wdowy. R. P. 1743. w 8ce, k. 6, s. 353 (właściwie: s. 352, pominięta s. 303). Egz. a (T. III–IV w jednym woluminie). Opr.: papier. Egz. b (T. III–IV w jednym woluminie). Opr.: papier. Estr. XXVII, 80; Guseva I, poz. 395 (T. I–II).
Proweniencja:
Prow.: T. I–II Egz. a Nieśwież BZ/ okładka identyczna z T. III–IV (z Biblioteki Nieświeskiej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 135 (przekreślona, zmieniona na:) 140 (zapiska na grzbiecie); 135 (zapiska na karcie tytułowej). Sygn. nieustalona: 62 (naklejka na okładce górnej). Egz. b. Nieśwież BZ// na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (mały). T. III–IV Egz. a Nieśwież BZ/// na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (mały). Sankt Petersburg BAN sygn.: 135 (zapiski na grzbiecie i na wyklejce okładki górnej). Sygn. nieustalona: 549 (naklejka na okładce górnej). Egz. b. Nieśwież BZ//// na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (mały). Biblioteka Sapiehów w Krasiczynie pieczęć owalna: Krasiczyn Sapieha. (T. III: na okładce górnej, na wyklejce okładki górnej, na karcie tytułowej, na k. 3 verso; t. IV: s. 353). NBAN
Lokalizacja:
T. I-II BUM: 8 As 12 BAN: XXIX / б 20305 T. III-IV BUM: 8 As 12 BnW/BKS: D 264
Całość:
Santa-Cruz de Marzenado, Alvaro de Navia Osorio de.

Reflexye Woyskowe y Polityczne Przez Margraffa de Santa Cruz de Marzenado Generała Woysk Hiszpanskich Spisane z Hiszpańskiego na rożne Cudzoziemskie ięzyki tudziesz y po Francusku Przełozone z Francuskiego żaś przez Antoniego Ostoie Zagorskiego Reg. Buł. Pol. Wo. Xa. Litto. po Polsku Przetłumaczone. Tom Pierwszy. w Gdańsku, w Drukarni Jana Jakuba Preyssa [sic]. R. P. 1741.

Gdańsk, druk. Jana Jakuba Preussa, 1741; T. II-III: 1742; T. IV: Gdańsk, druk. wdowy Preussowej, 1743.

w 8ce, k. 22, s. 355.

– Reflexye Woyskowe y Polityczne Przez Margraffa de Santa Cruz de Marzenado Generała Woysk Hiszpanskich Spisane z Hiszpańskiego na rożne Cudzoziemskie ięzyki tudziesz y po Francusku Przełozone z Francuskiego żaś podług edycyi w Paryżu y w Holandij drukowaney R. P. 1736. przez Antoniego Ostoie Zagorskiego Regen. Buł. Pol. Wo. Xa. Litto. po Polsku Przetłumaczone. Tom. Drugi. w Gdańsku, w Drukarni Jana Jakuba Preyssa [sic]. R. P. 1742.
w 8ce, k. 8, s. 336.

Egz. a (T. I–II w jednym woluminie).
Opr.: papier.

Egz. b (T. I–II w jednym woluminie).
Opr.: współczesna.

– Reflexye Woyskowe y Polityczne Przez Margraffa de Santa Cruz de Marzenado Generała Woysk Hiszpanskich Spisane z Hiszpańskiego na rożne Cudzoziemskie ięzyki tudziesz y po Francusku Przełozone z Francuskiego zaś podług edycyi w Paryżu y w Holandyi drukowaney R. P. 1736. przez Antoniego Ostoie Zagorskiego Regen. Buł. Pol. Wo. Xa. Litto. po Polsku Przetłumaczone. Tom Trzeci. w Gdańsku, w Drukarni Jana Jakuba Preyssa [sic]. R. P. 1742.
w 8ce, k. 6, s. 372.

– Reflexye Woyskowe y Polityczne Przez Margraffa de Santa Cruz de Marzenado Generała Woysk Hiszpańskich Spisane z Hyszpańskiego [sic] na rożne Cudzoziemskie Języki tudziesz y po Francusku z Francuskiego zaś podług Edycyi w Paryżu y w Hollandyi R. P. 1736. drukowaney po Polsku Przetłumaczone. Tom Czwarty. w Gdańsku, w Drukarni Preussowey Wdowy. R. P. 1743.
w 8ce, k. 6, s. 353 (właściwie: s. 352, pominięta s. 303).

Egz. a (T. III–IV w jednym woluminie).
Opr.: papier.

Egz. b (T. III–IV w jednym woluminie).
Opr.: papier.

Estr. XXVII, 80; Guseva I, poz. 395 (T. I–II).

Prow.:
T. I–II
Egz. a
Nieśwież BZ/
okładka identyczna z T. III–IV (z Biblioteki Nieświeskiej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 135 (przekreślona, zmieniona na:) 140 (zapiska na grzbiecie); 135 (zapiska na karcie tytułowej).

Sygn. nieustalona: 62 (naklejka na okładce górnej).

Egz. b.
Nieśwież BZ//
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (mały).

T. III–IV
Egz. a
Nieśwież BZ///
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (mały).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 135 (zapiski na grzbiecie i na wyklejce okładki górnej).

Sygn. nieustalona: 549 (naklejka na okładce górnej).

Egz. b.
Nieśwież BZ////
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (mały).

Biblioteka Sapiehów w Krasiczynie
pieczęć owalna: Krasiczyn Sapieha. (T. III: na okładce górnej, na wyklejce okładki górnej, na karcie tytułowej, na k. 3 verso; t. IV: s. 353).

NBAN

T. I-II
BUM: 8 As 12
BAN: XXIX / б 20305

T. III-IV
BUM: 8 As 12
BnW/BKS: D 264