Nazwisko i imię / hasło:
Roa Martino de.
Tytuł:
Stan dusz cierpiących w Czyśćcu, y Ieich przećiw Dobrodźieiom Wdzięczność, Rozmyślánia y rozmáite Przykłády do rzeczy należące. X. Marcina Roa Societatis Iesu. Xiążeczka z Hiszpáńskiego ięzyka ná Włoski, y z tego potym na Łáćinski przełożona: Teraz ostátne przez iednego Kapłana Zakonu Franćiszkáńskiego Minorum Conuentualium, w Klasztorze Nowey Grobli Poznańskim, na żądanie iednego tegoż zakonu y Klasztoru przyiaćielá w ięzyk przetłumáczoná Polski. Permissu Superiorum. W Poznaniu W Drukárni Woyćiechá Regulusá, Roku Páńskiego, 1649.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Wojciecha Regulusa, 1649.
Komentarz:
w 4ce, k. 70. Opr.: pergamin (czerwony), tłoczenia. Estr. XXVI, s. 317 (tu k. 68); Guseva I, poz. 384.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 60. Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/V.76 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21440
Całość:
Roa Martino de.

Stan dusz cierpiących w Czyśćcu, y Ieich przećiw Dobrodźieiom Wdzięczność, Rozmyślánia y rozmáite Przykłády do rzeczy należące. X. Marcina Roa Societatis Iesu. Xiążeczka z Hiszpáńskiego ięzyka ná Włoski, y z tego potym na Łáćinski przełożona: Teraz ostátne przez iednego Kapłana Zakonu Franćiszkáńskiego Minorum Conuentualium, w Klasztorze Nowey Grobli Poznańskim, na żądanie iednego tegoż zakonu y Klasztoru przyiaćielá w ięzyk przetłumáczoná Polski. Permissu Superiorum. W Poznaniu W Drukárni Woyćiechá Regulusá, Roku Páńskiego, 1649.

Poznań, druk. Wojciecha Regulusa, 1649.

w 4ce, k. 70.

Opr.: pergamin (czerwony), tłoczenia.

Estr. XXVI, s. 317 (tu k. 68); Guseva I, poz. 384.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 60.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/V.76 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 21440