Nazwisko i imię / hasło:
Rakiewicz Augustyn.
Tytuł:
Snopek Mirrhy Gorzkiey Męki Iezusowey, y Iego Matki Náyświętszey Panny Serdecznych boleśći. W piąćiu Kazániach, według Piąćiu Táiemnic bolesnych Rozańcowych Zebrany. Przez X. Augustyna Rakiewicza S. Theologii Doktora. Zákonu Dominika Swiętego, Prowincyi Litewskiey. Drukowany, w Supraslu u WW. OO. Bazylianow, Roku 1712.
Miejsce i rok wydania:
Supraśl, druk. Bazylianów, 1712.
Komentarz:
w 4ce, k. 5, s. 272, k. 1. Opr.: półskórek. Estr. XXVI, s. 117; Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 7; Guseva I, poz. 381.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 149. Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/IV.84 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21040
Całość:
Rakiewicz Augustyn.

Snopek Mirrhy Gorzkiey Męki Iezusowey, y Iego Matki Náyświętszey Panny Serdecznych boleśći. W piąćiu Kazániach, według Piąćiu Táiemnic bolesnych Rozańcowych Zebrany. Przez X. Augustyna Rakiewicza S. Theologii Doktora. Zákonu Dominika Swiętego, Prowincyi Litewskiey. Drukowany, w Supraslu u WW. OO. Bazylianow, Roku 1712.

Supraśl, druk. Bazylianów, 1712.

w 4ce, k. 5, s. 272, k. 1.

Opr.: półskórek.

Estr. XXVI, s. 117; Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 7; Guseva I, poz. 381.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 149.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/IV.84 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 21040