Nazwisko i imię / hasło:
Radliński Jakub Paweł.
Tytuł:
Wizyta codzienna Nayboleśnieyszey Maryi Panny w obrazie cudownym w kośćiele Járosłáwskim Collegii Societatis Jesu, zostaiącey, wielkiemi łáskámi y cudámi sławney, podana. Przez X. M. Iakuba Radlinskiego, S. T. doktora, kánonikow zakonnych Grobu Chrystusowego generała, proboszcza Konwentu Przeworskiego. Roku Páńskiego 1744. W Krákowie w Drukárni Akádemickiey.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Akademicka, 1744.
Komentarz:
w 8ce, k. 4, s. 160. Opr.: półskórek. Estr. XXVI, s. 37; Guseva I, poz. 377.
Proweniencja:
Prow.: Kodeń / Jan Fryderyk Sapieha ekslibris JFS (mały) na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O [176]. Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 1287; 108/III.36 (zapiski na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5514
Całość:
Radliński Jakub Paweł.

Wizyta codzienna Nayboleśnieyszey Maryi Panny w obrazie cudownym w kośćiele Járosłáwskim Collegii Societatis Jesu, zostaiącey, wielkiemi łáskámi y cudámi sławney, podana. Przez X. M. Iakuba Radlinskiego, S. T. doktora, kánonikow zakonnych Grobu Chrystusowego generała, proboszcza Konwentu Przeworskiego. Roku Páńskiego 1744. W Krákowie w Drukárni Akádemickiey.

Kraków, Druk. Akademicka, 1744.

w 8ce, k. 4, s. 160.

Opr.: półskórek.

Estr. XXVI, s. 37; Guseva I, poz. 377.

Prow.:
Kodeń / Jan Fryderyk Sapieha
ekslibris JFS (mały) na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O [176].

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 1287; 108/III.36 (zapiski na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5514