Nazwisko i imię / hasło:
Pułaski Franciszek.
Tytuł:
Krotka annotacya seymow warszawskich, grodzieńskich, także elekcyi y koronacyi Nayiaśnieyszych krolow Jchmciow polskich, Jana Kazimierza, Michała, Jana III, y Augusta II; tudziesz zá panowania ich kampaniy corocznie odprawionych; publicznieyszych dzieiow, y rewolucyi ab anno 1648, ad annum 1733. zebrana przez Franciszka na Pułaziach Pułaskiego, podczaszego woiewodztwa podlaskiego, pułkownika J. K. Mści y Rzeczypospolitey, pisarza woyskowego zá bułáwy czterech hetmanow wielkich koronnych, kasztelanow krákowskich. A post fata iego do druku podána przez Baltazara Pułaskiego, stárostę radenickiego. Roku Pańskiego 1740. W Lublinie w Drukarni I. K. M. Societatis Iesu.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1740.
Komentarz:
folio, k. 87. Opr.: skóra. Estr. XXV, s. 404; Dziok-Strelnik, poz. 832; Guseva I, poz. 374.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sankt Petersburg BAN sygn.: 45 (naklejka na grzbiecie); 100/Х. 15 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 73
Całość:
Pułaski Franciszek.

Krotka annotacya seymow warszawskich, grodzieńskich, także elekcyi y koronacyi Nayiaśnieyszych krolow Jchmciow polskich, Jana Kazimierza, Michała, Jana III, y Augusta II; tudziesz zá panowania ich kampaniy corocznie odprawionych; publicznieyszych dzieiow, y rewolucyi ab anno 1648, ad annum 1733. zebrana przez Franciszka na Pułaziach Pułaskiego, podczaszego woiewodztwa podlaskiego, pułkownika J. K. Mści y Rzeczypospolitey, pisarza woyskowego zá bułáwy czterech hetmanow wielkich koronnych, kasztelanow krákowskich. A post fata iego do druku podána przez Baltazara Pułaskiego, stárostę radenickiego. Roku Pańskiego 1740. W Lublinie w Drukarni I. K. M. Societatis Iesu.

Lublin, druk. Jezuitów, 1740.

folio, k. 87.

Opr.: skóra.

Estr. XXV, s. 404; Dziok-Strelnik, poz. 832; Guseva I, poz. 374.

Prow.:
Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 45 (naklejka na grzbiecie); 100/Х. 15 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / в 73