Nazwisko i imię / hasło:
Przywileje.
Tytuł:
Przywileie Y Constitucie Seymowe Zá Pánowánia Iego Krolewskiey Mći Augusta II. Roku Páńskiego M.DC.XC.VII. Cum Gratia & Privilegio S. R. M. W Krakowie, w Drukárni Mikolaia [sic] Alexandra Schedla I. K. M. Typografá.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Mikołaja Aleksandra Schedla, b. r. (1697).
Komentarz:
folio, s. 17, [1]. W klocku, zob. Konfederacja Generalna (1674). Estr. XX, s. 60 (pod hasłem: Konstytucye); Budzyk, poz. III. 231; Guseva I, poz. 371.
Proweniencja:
Prow. klocka: Nieśwież BZ.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4474 adl. 13
Całość:
Przywileje.

Przywileie Y Constitucie Seymowe Zá Pánowánia Iego Krolewskiey Mći Augusta II. Roku Páńskiego M.DC.XC.VII. Cum Gratia & Privilegio S. R. M. W Krakowie, w Drukárni Mikolaia [sic] Alexandra Schedla I. K. M. Typografá.

Kraków, druk. Mikołaja Aleksandra Schedla, b. r. (1697).

folio, s. 17, [1].

W klocku, zob. Konfederacja Generalna (1674).

Estr. XX, s. 60 (pod hasłem: Konstytucye); Budzyk, poz. III. 231; Guseva I, poz. 371.

Prow. klocka: Nieśwież BZ.

BAN: XXIX / в 4474 adl. 13