Nazwisko i imię / hasło:
Przypkowski Jan Józef.
Tytuł:
Kalendarz polski y ruski w ktorym swięta roczne, y biegi niebieskie, aspekty, wybory, czás śiánia, szczepienia, krwie puszczánia, lekarstw záżywánia, wschod y zachod Słońcá &c. należytym porządkiem położone y opisáne. Ná Rok Panski MDCCXL. Ktory iest Przestępny, á po Przybyszowym według komputu nowego Rzymskiego pierwszy, według stárego Greckiego wtory. Przez M. Jana Jozefa Przypkowskiego w przesławney Akádemij Krákowskiey Náuk wyzwolonych y Filozofij doktorá, w Kollegium Większym ordynáryinego astronomij professorá, geometrę przyśięgłego, z należytą pilnośćią wyrachowany. W Krakowie w Drukárni Akademickiey.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Akademicka, b. r. (1739).
Komentarz:
w 4ce, k. 12. W klocku, zob. Kalendarz historyczno-polityczny na Rok Pański 1740 przestępny. Estr. XXV, s. 379 (niedokładnie); Guseva I, poz. 369.
Proweniencja:
Prow. klocka: Anna Katarzyna Radziwiłłowa.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 11046 adl. 3
Całość:
Przypkowski Jan Józef.

Kalendarz polski y ruski w ktorym swięta roczne, y biegi niebieskie, aspekty, wybory, czás śiánia, szczepienia, krwie puszczánia, lekarstw záżywánia, wschod y zachod Słońcá &c. należytym porządkiem położone y opisáne. Ná Rok Panski MDCCXL. Ktory iest Przestępny, á po Przybyszowym według komputu nowego Rzymskiego pierwszy, według stárego Greckiego wtory. Przez M. Jana Jozefa Przypkowskiego w przesławney Akádemij Krákowskiey Náuk wyzwolonych y Filozofij doktorá, w Kollegium Większym ordynáryinego astronomij professorá, geometrę przyśięgłego, z należytą pilnośćią wyrachowany. W Krakowie w Drukárni Akademickiey.

Kraków, Druk. Akademicka, b. r. (1739).

w 4ce, k. 12.

W klocku, zob. Kalendarz historyczno-polityczny na Rok Pański 1740 przestępny.

Estr. XXV, s. 379 (niedokładnie); Guseva I, poz. 369.

Prow. klocka: Anna Katarzyna Radziwiłłowa.

BAN: XXIX / б 11046 adl. 3