Nazwisko i imię / hasło:
Woyna Orański Adam.
Tytuł:
Ochłoda zbawienna duszom wiernych zmarłych w upałach czyscowych zostaiącym. Tudziesz ratunek zakamiałych grzesznikow przez Bractwo Ukrzyżowanego Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa wniesiona. do kośćioła Fárnego Włodzimirskiego. Przez Jasnie Wielmoznego Jmć X. Adama Woynę Oranskiego biskupa Bellinenskiego, suffragana, Kamienieckiego, Braci y Siostrom y Wszystkim Wiernym, do wypełnienia, przy odpustach nadanych od Swiętey Stolicy, Apostolskiey wytłumaczona. W Lublinie Drukarni J. K. M. Coll. Soc. Jesu, R. P. 1748.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1748.
Komentarz:
w 8ce, k. 117. Opr.: półskórek. Estr. XXIII, s. 242 (pod hasłem: Ochłoda, niedokładnie); Dziok-Strelnik, poz. 667 (za Estreicherem); Guseva I, poz. 322.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O 93. Nieśwież KKS/ sygn. RKKS: N 93 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 366 (naklejka na grzbiecie). Zapiska BAN na wyklejce okładki górnej: Ceremonial / zum Gottes Dienste.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / а 5997
Całość:
Woyna Orański Adam.

Ochłoda zbawienna duszom wiernych zmarłych w upałach czyscowych zostaiącym. Tudziesz ratunek zakamiałych grzesznikow przez Bractwo Ukrzyżowanego Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa wniesiona. do kośćioła Fárnego Włodzimirskiego. Przez Jasnie Wielmoznego Jmć X. Adama Woynę Oranskiego biskupa Bellinenskiego, suffragana, Kamienieckiego, Braci y Siostrom y Wszystkim Wiernym, do wypełnienia, przy odpustach nadanych od Swiętey Stolicy, Apostolskiey wytłumaczona. W Lublinie Drukarni J. K. M. Coll. Soc. Jesu, R. P. 1748.

Lublin, druk. Jezuitów, 1748.

w 8ce, k. 117.

Opr.: półskórek.

Estr. XXIII, s. 242 (pod hasłem: Ochłoda, niedokładnie); Dziok-Strelnik, poz. 667 (za Estreicherem); Guseva I, poz. 322.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O 93.

Nieśwież KKS/
sygn. RKKS: N 93 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 366 (naklejka na grzbiecie).

Zapiska BAN na wyklejce okładki górnej: Ceremonial / zum Gottes Dienste.

BAN: XXIX / а 5997