Nazwisko i imię / hasło:
Różaniec.
Tytuł:
Rozaniec Przenayświętszey Panny Maryey, y naysłodszego imienia Jezus, y za konaiących. Do ktorego nowo przydane są rożne Nabożeństwá, ktore Regestr pokázuie. Tákże Nábożeństwo Wielkopiątkowe &c. Zá dozwoleniem Stárszych do druku podány. W Warszawie W Drukárni J. K. M. WW. OO. Scholarum Piarum. Roku Páńskiego 1720.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1720.
Komentarz:
w 8ce, k. 24, s. 432. Opr.: skóra. Estr. XXVI, 405 (niedokładnie); Guseva I, poz. 314.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: brak. RRKSO: poz. 33. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 385 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 199 v., poz. 385). Sankt Petersburg BAN sygn.: 111/II.16 (zapiska na na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5894
Całość:
Różaniec.

Rozaniec Przenayświętszey Panny Maryey, y naysłodszego imienia Jezus, y za konaiących. Do ktorego nowo przydane są rożne Nabożeństwá, ktore Regestr pokázuie. Tákże Nábożeństwo Wielkopiątkowe &c. Zá dozwoleniem Stárszych do druku podány. W Warszawie W Drukárni J. K. M. WW. OO. Scholarum Piarum. Roku Páńskiego 1720.

Warszawa, druk. Pijarów, 1720.

w 8ce, k. 24, s. 432.

Opr.: skóra.

Estr. XXVI, 405 (niedokładnie); Guseva I, poz. 314.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: brak.
RRKSO: poz. 33.

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 385 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 199 v., poz. 385).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 111/II.16 (zapiska na na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / a 5894