Nazwisko i imię / hasło:
A.B. S.J.
Tytuł:
Głowny na sławę Patron S. Jan Nepomucen pod obmyśláiącą pomnożenie Honoru Jego Wielmoznego pomianu głową wsławiony. Przez iednego kápłáná Societatis Jesu roku 1737. Z pozwoleniem Starszych. W Kaliszu w Drukárni Coll. Soc. Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Kalisz, druk. Jezuitów, 1737.
Komentarz:
w 8ce, k. 2, s. 164. Pod przedmową podpis: A.B. S.J. Opr.: skóra. Estr. XVIII, s. 437 (niedokładnie pod hasłem: Jan Nepomucen Welflin); Guseva I, poz. 174.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ sygn.: 110/11 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (mały). Sankt Petersburg BAN sygn.: 227 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/III.64 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6456
Całość:
A.B. S.J.

Głowny na sławę Patron S. Jan Nepomucen pod obmyśláiącą pomnożenie Honoru Jego Wielmoznego pomianu głową wsławiony. Przez iednego kápłáná Societatis Jesu roku 1737. Z pozwoleniem Starszych. W Kaliszu w Drukárni Coll. Soc. Jesu.

Kalisz, druk. Jezuitów, 1737.

w 8ce, k. 2, s. 164.
Pod przedmową podpis: A.B. S.J.

Opr.: skóra.

Estr. XVIII, s. 437 (niedokładnie pod hasłem: Jan Nepomucen Welflin); Guseva I, poz. 174.

Prow.:
Nieśwież BZ/
sygn.: 110/11 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (mały).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 227 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/III.64 (zapiska na wyklejce okładki górnej).


BAN: XXIX / a 6456