Nazwisko i imię / hasło:
Frankowic Marcin Ignacy.
Tytuł:
Wizerunek swiętey doskonałosci, przez łaskę Boską cudownie; Przez znákomitość świątobliwego żyćia jawnie, przez śmierć, ktorą schodzą z świátá spráwiedliwi oczywiscie. W wielkiey słudze Boskiey, błogosławioney Kunegundzie, Pánnie, krolewnie Węgierskiey, xiężnie Polskiey, zakonu S. Klary, klasztoru Stárosądeckiego fundatorce jasnieiący. Z processu kánonizácyi tey swiętey, w Polszcze wywiedźionego, y dla stolice s. Apostolskiey odesłánego, y ápprobowánego, z wielu authorow poważnych, y historykow polskich, osobliwie z pism stárych, Stánisłáwá theologa fráńćiszkáná, y Janá Długoszá nominatá lwowskiego, kánoniká krákowskiego zebrány, z przydatkiem cudow, asz do nászego wieku wypisany. Przez X. Marcina Ignacego Frankowica, w przesławney Akádemiey Krákowskiey filozofiey doktorá, kustoszá sądeckiego, kánoniká bobowskiego, plebaná łąckiego, do imitácyey godnym tey mátki corom ichże kosztem do druku podany. W Krakowie, w Drukárni Fránciszká Cezárego, J. K. Mci, y J. O. J. M. X. Biskupá Krákowskiego, Xiążęćiá Siewierskiego, tákże Przesł. Akádemiey Krák. Ordynar. Typografá, 1718.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Franciszka Cezarego mł., 1718.
Komentarz:
folio, k. 4, s. 448, k. 8. Opr.: półskórek. Estr. XVI, s. 301–302; Guseva I, poz. 113.
Proweniencja:
Prow.: A.S. zapiska na s. 1: d. 24 Jul. 1717 accesit a N Cezarij / 116 harku[szy] / A.S. Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: brak. RRKSO, poz. 18: Wizerunek Swięty doskonałosci Błogosławioney Kunegundy iasnieiący. Nieśwież KKS/ sygn. RRKSO: nr/18uo (naklejka na grzbiecie). Sankt Petersburg BAN sygn.: 109/ X.12 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / г 1103
Całość:
Frankowic Marcin Ignacy.

Wizerunek swiętey doskonałosci, przez łaskę Boską cudownie; Przez znákomitość świątobliwego żyćia jawnie, przez śmierć, ktorą schodzą z świátá spráwiedliwi oczywiscie. W wielkiey słudze Boskiey, błogosławioney Kunegundzie, Pánnie, krolewnie Węgierskiey, xiężnie Polskiey, zakonu S. Klary, klasztoru Stárosądeckiego fundatorce jasnieiący. Z processu kánonizácyi tey swiętey, w Polszcze wywiedźionego, y dla stolice s. Apostolskiey odesłánego, y ápprobowánego, z wielu authorow poważnych, y historykow polskich, osobliwie z pism stárych, Stánisłáwá theologa fráńćiszkáná, y Janá Długoszá nominatá lwowskiego, kánoniká krákowskiego zebrány, z przydatkiem cudow, asz do nászego wieku wypisany. Przez X. Marcina Ignacego Frankowica, w przesławney Akádemiey Krákowskiey filozofiey doktorá, kustoszá sądeckiego, kánoniká bobowskiego, plebaná łąckiego, do imitácyey godnym tey mátki corom ichże kosztem do druku podany. W Krakowie, w Drukárni Fránciszká Cezárego, J. K. Mci, y J. O. J. M. X. Biskupá Krákowskiego, Xiążęćiá Siewierskiego, tákże Przesł. Akádemiey Krák. Ordynar. Typografá, 1718.

Kraków, druk. Franciszka Cezarego mł., 1718.

folio, k. 4, s. 448, k. 8.

Opr.: półskórek.

Estr. XVI, s. 301–302; Guseva I, poz. 113.

Prow.:
A.S.
zapiska na s. 1: d. 24 Jul. 1717 accesit a N Cezarij / 116 harku[szy] / A.S.

Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: brak.
RRKSO, poz. 18: Wizerunek Swięty doskonałosci Błogosławioney Kunegundy iasnieiący.

Nieśwież KKS/
sygn. RRKSO: nr/18uo (naklejka na grzbiecie).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 109/ X.12 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / г 1103