Nazwisko i imię / hasło:
Actum.
Tytuł:
Actum w Grodnie na Trybunale Skarbowym W. X. L. Roku Pańskiego Tysiąc Siedmsetnego Dwudziestego Pierwszego, Miesiąca Oktobra, Dwudziestego Piątego Dnia.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1721).
Komentarz:
folio, k. 8. Tytuł nagłówkowy. – Inc.: My Komisarze tak ex Senatu per Constitutionem Novella lege naznaczeni Ministrowie Status, iako też ex Equesrtri Ordine z Woiewodstw y Powiatow W. X. L. ... – Na końcu tekstu podpis: Adam Krasiński. W klocku, zob. Konfederacya Generalna (1674). Estr. brak; Guseva I, poz. 10.
Proweniencja:
Prow. klocka: Nieśwież BZ.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4474 adl. 37
Całość:
Actum.

Actum w Grodnie na Trybunale Skarbowym W. X. L. Roku Pańskiego Tysiąc Siedmsetnego Dwudziestego Pierwszego, Miesiąca Oktobra, Dwudziestego Piątego Dnia.

B. m., b. r. (1721).

folio, k. 8.
Tytuł nagłówkowy. – Inc.: My Komisarze tak ex Senatu per Constitutionem Novella lege naznaczeni Ministrowie Status, iako też ex Equesrtri Ordine z Woiewodstw y Powiatow W. X. L. ... – Na końcu tekstu podpis: Adam Krasiński.

W klocku, zob. Konfederacya Generalna (1674).

Estr. brak; Guseva I, poz. 10.

Prow. klocka: Nieśwież BZ.

BAN: XXIX / в 4474 adl. 37