Nazwisko i imię / hasło:
Duryewski Andrzej.
Tytuł:
Pamiątka niezeszła juz zeszłego domu Jasnie Wielmoznych Panow na Rostkowie i Sztembergu Kostkow, ábo o niéktorych, z tey fámiliey, płci oboiey, zacnych ludziach memoryał krotki: z przydátkiem koligácyi z niektorymi domámi, tákże, zá okázyą, nápadáiących obserwácyi i refleksyi, do obiáśnienia historyey, ábo zbudowánia służących, zkonotowany przez X. Andrzéiá Duryéwskiego, Societatis Iesu. W Krakowie, w Drukárni Mikołaia Aleksandra Schedla, I. K. M. ordyn. typogr. roku 1702.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Mikołaja Aleksandra Schedla, 1702.
Komentarz:
folio, k. 17, s, 100, k. 3. Opr.: skóra. Estr. XV, s. 419–420; Guseva I, poz. 94.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tytułowej inicjały: KSXR. Biała BZ/? sygn.: D–3–1 (przekreślona, zmieniona na:) D–3–33 (zapiski na wyklejce okładki górnej). Biała BW/ sygn.: D 4, 27 (naklejka na grzbiecie), D–4–27 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: Genealogici 62 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 100/Х.12 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 70
Całość:
Duryewski Andrzej.

Pamiątka niezeszła juz zeszłego domu Jasnie Wielmoznych Panow na Rostkowie i Sztembergu Kostkow, ábo o niéktorych, z tey fámiliey, płci oboiey, zacnych ludziach memoryał krotki: z przydátkiem koligácyi z niektorymi domámi, tákże, zá okázyą, nápadáiących obserwácyi i refleksyi, do obiáśnienia historyey, ábo zbudowánia służących, zkonotowany przez X. Andrzéiá Duryéwskiego, Societatis Iesu. W Krakowie, w Drukárni Mikołaia Aleksandra Schedla, I. K. M. ordyn. typogr. roku 1702.

Kraków, druk. Mikołaja Aleksandra Schedla, 1702.

folio, k. 17, s, 100, k. 3.

Opr.: skóra.

Estr. XV, s. 419–420; Guseva I, poz. 94.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tytułowej inicjały: KSXR.

Biała BZ/?
sygn.: D–3–1 (przekreślona, zmieniona na:) D–3–33 (zapiski na wyklejce okładki górnej).

Biała BW/
sygn.: D 4, 27 (naklejka na grzbiecie), D–4–27 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Genealogici 62 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 100/Х.12 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / в 70