Nazwisko i imię / hasło:
Drzewo.
Tytuł:
Drzewo Zywotá Wiecznego Przenayświętsze Jezusa Serce Przez Zbawićiela samego, w Instytućie S. Franciszka de Sales, pod Tytułem Náwiedzenia Nayśw: Panny Zakonnic Zasadzone. A od Oycá S. Klemensa XI. w Roku 1717. wielkiemi Odpustámi temu Bráctwu nádánemi, do Kaplicy pomienionych Zakonnic Powagą Pasterską Introdukowane, Zaś roku dopiero 1737. do Kośćiołá Eryguiącego się pod Tytułem Nayświętszego Serca Pana Jezusa osobliwą Bullą Oycá S. Klemensa XII. Konfirmowane; Y przez też Zakonnice dla Duchownego wiernych pożytku do Druku Podane. w Wilnie w Drukárni J. K. M. Akademickiey Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1739.

Przed tytułem: Zyie Jezus.

Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1739.
Komentarz:
w 8ce, k. 15, s. 513, k. 3. Opr.: skóra. Estr. XVI, s. 284–285 (pod hasłem: Franciszek Salezy, tu mylnie: w 4ce); Guseva I, poz. 93.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 1115 (zapiska na wyklejce okładki górnej); 108/III.76 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5368
Całość:
Drzewo.

Drzewo Zywotá Wiecznego Przenayświętsze Jezusa Serce Przez Zbawićiela samego, w Instytućie S. Franciszka de Sales, pod Tytułem Náwiedzenia Nayśw: Panny Zakonnic Zasadzone. A od Oycá S. Klemensa XI. w Roku 1717. wielkiemi Odpustámi temu Bráctwu nádánemi, do Kaplicy pomienionych Zakonnic Powagą Pasterską Introdukowane, Zaś roku dopiero 1737. do Kośćiołá Eryguiącego się pod Tytułem Nayświętszego Serca Pana Jezusa osobliwą Bullą Oycá S. Klemensa XII. Konfirmowane; Y przez też Zakonnice dla Duchownego wiernych pożytku do Druku Podane. w Wilnie w Drukárni J. K. M. Akademickiey Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1739.

Przed tytułem: Zyie Jezus.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1739.

w 8ce, k. 15, s. 513, k. 3.

Opr.: skóra.

Estr. XVI, s. 284–285 (pod hasłem: Franciszek Salezy, tu mylnie: w 4ce); Guseva I, poz. 93.

Prow.:
Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 1115 (zapiska na wyklejce okładki górnej); 108/III.76 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5368