Nazwisko i imię / hasło:
Glinka Franciszek.
Tytuł:
Zwierzyniec Iednorozcow. Z Przydátkiem Rożnych Mow, Seymowych, Listow, Pism y Dyskursow, ták Polskich, iáko y Łáćińskich. Przez Franciszka Glinkę. Zebrány y ogłoszony. Cum Permissu Superiorum. We Lwowie, w Drukárni Kollegium Societatis Iesu. Roku Páńskiego, 1670.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Jezuitów, 1670.
Komentarz:
w 8ce, k. 1, s. [1]-[30], 31-320 (właściwie: s. 318, opuszczone s. 66, 136, 213-222, 290, dwa razy wybite s. 120-128, 151, 292), 53, [3]. Na s. 145-320: Pismá Polskie y Łácińskie. Andrzeia Maximiliana Fredra Kásztellaná Lwowskiego. Przez Franćiszka Glinkę. Między manuscriptami, rożnych ludźi pozbieráne; á drugie od Samego Páná Kásztellaná Lwowskiego in gratiam Editora, dobrowolnie podáne. Na s. 1-53 drugiej paginacji: Tegoz Andrzeia Maximiliana Fredra Powtorne Przysłowia Albo dokład Przestrog dawnieyszych, w pierwszym Druku wydánych. Opr.: skóra. Estr. XVI, s. 313 (pod hasłem: Fredro Andrzej Maksymilian); Guseva II, poz. 95.
Proweniencja:
Prow.: Jakub Henryk Flemming/ Nieśwież BW/ zapiska w Catalogus 1750: Loc. 203/3 (odnotowany egz. z księgozbioru Flemminga, współoprawny z: Fredro Andrzej Maksymilian. Przysłowia Mow Potocznych, 1664).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 4685 adl. 1
Całość:
Glinka Franciszek.

Zwierzyniec Iednorozcow. Z Przydátkiem Rożnych Mow, Seymowych, Listow, Pism y Dyskursow, ták Polskich, iáko y Łáćińskich. Przez Franciszka Glinkę. Zebrány y ogłoszony. Cum Permissu Superiorum. We Lwowie, w Drukárni Kollegium Societatis Iesu. Roku Páńskiego, 1670.

Lwów, druk. Jezuitów, 1670.

w 8ce, k. 1, s. [1]-[30], 31-320 (właściwie: s. 318, opuszczone s. 66, 136, 213-222, 290, dwa razy wybite s. 120-128, 151, 292), 53, [3].
Na s. 145-320: Pismá Polskie y Łácińskie. Andrzeia Maximiliana Fredra Kásztellaná Lwowskiego. Przez Franćiszka Glinkę. Między manuscriptami, rożnych ludźi pozbieráne; á drugie od Samego Páná Kásztellaná Lwowskiego in gratiam Editora, dobrowolnie podáne.
Na s. 1-53 drugiej paginacji: Tegoz Andrzeia Maximiliana Fredra Powtorne Przysłowia Albo dokład Przestrog dawnieyszych, w pierwszym Druku wydánych.

Opr.: skóra.

Estr. XVI, s. 313 (pod hasłem: Fredro Andrzej Maksymilian); Guseva II, poz. 95.

Prow.:
Jakub Henryk Flemming/
Nieśwież BW/
zapiska w Catalogus 1750: Loc. 203/3 (odnotowany egz. z księgozbioru Flemminga, współoprawny z: Fredro Andrzej Maksymilian. Przysłowia Mow Potocznych, 1664).

BAN: XXIX / a 4685 adl. 1