Nazwisko i imię / hasło:
Gorkowski Andrzej.
Tytuł:
Compendium Legationis Jaśnie Wielmożnego Imći Páná Stanisława Małachowskiego, Woiewody Poznanskiego, od Nayiaśnieyszego Krola Imći, y Stanow Rzeczypospolitey Polskiey, ad tractandam pacem z Portą Ottomáńską Deputowánego Kommissarzá, Plenipotenta, posła extraordynaryinego wielkiego, Łukowskiego, Krzeczeskiego &c. Stárosty. Zebrane przez I. Mć Páná Andrzeiá Gorkowskiego przybránego tey Legacyi sektetarza [sic].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1699).
Komentarz:
folio, k. 31. Tytuł nagłówkowy. W klocku, zob. Konfederacya Generalna (1674). Estr. XVII, s. 250–251; Guseva I, poz. 126.
Proweniencja:
Prow. klocka: Nieśwież BZ.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4474 adl. 24
Całość:
Gorkowski Andrzej.

Compendium Legationis Jaśnie Wielmożnego Imći Páná Stanisława Małachowskiego, Woiewody Poznanskiego, od Nayiaśnieyszego Krola Imći, y Stanow Rzeczypospolitey Polskiey, ad tractandam pacem z Portą Ottomáńską Deputowánego Kommissarzá, Plenipotenta, posła extraordynaryinego wielkiego, Łukowskiego, Krzeczeskiego &c. Stárosty. Zebrane przez I. Mć Páná Andrzeiá Gorkowskiego przybránego tey Legacyi sektetarza [sic].

B. m., b. r. (1699).

folio, k. 31.
Tytuł nagłówkowy.

W klocku, zob. Konfederacya Generalna (1674).

Estr. XVII, s. 250–251; Guseva I, poz. 126.

Prow. klocka: Nieśwież BZ.

BAN: XXIX / в 4474 adl. 24