Nazwisko i imię / hasło:
Górka Ludwik.
Tytuł:
Affekty Nabozne Do Nayświętszey Boga-Rodzice Panny Maryi Sercom Chrześćiańskim Matke Bozą kochaiącym Ná wzniecęnie [sic], większey, do teyże Matki, miłości Podane. Roku Páńskiego 1700. Z Dozwoleniem Stárszych. w Drukárni Kollejum [sic] Lubelsk: Societatis Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1700.
Komentarz:
w 12ce, s. 154 (właściwie: s. 156, między s. 130 i s. 131 dwie s. nieliczbowane). Pod dedykacją na s. 3 podpis: L.G. Opr.: skóra. Estr. brak; Dziok-Strelnik, poz. 5; Guseva I, poz. 114.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ sygn.: 83/2 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (mały). Sankt Petersburg BAN sygn.: 874 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/I.8–10 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5097 adl. 1
Całość:
Górka Ludwik.

Affekty Nabozne Do Nayświętszey Boga-Rodzice Panny Maryi Sercom Chrześćiańskim Matke Bozą kochaiącym Ná wzniecęnie [sic], większey, do teyże Matki, miłości Podane. Roku Páńskiego 1700. Z Dozwoleniem Stárszych. w Drukárni Kollejum [sic] Lubelsk: Societatis Jesu.

Lublin, druk. Jezuitów, 1700.

w 12ce, s. 154 (właściwie: s. 156, między s. 130 i s. 131 dwie s. nieliczbowane).

Pod dedykacją na s. 3 podpis: L.G.

Opr.: skóra.

Estr. brak; Dziok-Strelnik, poz. 5; Guseva I, poz. 114.

Prow.:
Nieśwież BZ/
sygn.: 83/2 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (mały).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 874 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/I.8–10 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5097 adl. 1