Nazwisko i imię / hasło:
Goldonowski Andrzej.
Tytuł:
Bráctwá S. Anyoła Stroza, od oycá S. Urbana VIII. Zá przyczyną świętey pámięći Zygmunta III. Krola polskiego, &c. Oycom zakonu ś. Pawła pierwszego pustelnika nádánego y wiecznemi czásy potwierdzonego akty nabozne. W Poznaniu. W Drukarni X. Woyciechá Láktáńskiego, Roku Panskiego 1686.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Wojciecha Laktańskiego, 1686.
Komentarz:
w 12ce, k. 132. Opr.: skóra. Estr. brak tego wydania; Guseva I, poz. 123.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: brak. RRKSO, poz. 74: Bractwo So. Anioła w skurzaney oprawie szarey, starey. Nieśwież KKS/ sygn. RRKSO: 74 (naklejka na okładce górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 1049 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sygn. nieustalona: j=fl=x (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5494
Całość:
Goldonowski Andrzej.

Bráctwá S. Anyoła Stroza, od oycá S. Urbana VIII. Zá przyczyną świętey pámięći Zygmunta III. Krola polskiego, &c. Oycom zakonu ś. Pawła pierwszego pustelnika nádánego y wiecznemi czásy potwierdzonego akty nabozne. W Poznaniu. W Drukarni X. Woyciechá Láktáńskiego, Roku Panskiego 1686.

Poznań, druk. Wojciecha Laktańskiego, 1686.

w 12ce, k. 132.

Opr.: skóra.

Estr. brak tego wydania; Guseva I, poz. 123.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: brak.
RRKSO, poz. 74: Bractwo So. Anioła w skurzaney oprawie szarey, starey.

Nieśwież KKS/
sygn. RRKSO: 74 (naklejka na okładce górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 1049 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sygn. nieustalona: j=fl=x (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5494