Nazwisko i imię / hasło:
Galatowski Joannicjusz (Galâtovs'kij Ìoanikìj).
Tytuł:
Alphabetum rozmaitym heretykom niewiernym dla ich nauczenia y nawrocenia do Wiáry Kátholickiey od Prawowiernych Katholikow napisane y w Czernihowie Roku 1681. Mieśiącá Junia dnia 23. w Typographiey Przeoświecone[go] W Bogu Je[go] Mśći Oycá Łazarza Baranowicza prawosłáwnego Archiepiskopa Czernihowskiego y Nowogrodzkiego y wszystkiego Siewierzá, za Ie[go] błogosławienstwem przez Wielebne[go] w Bogu Oyca Ioaniciusza Galatowskiego Archimandryty Czernihowskie[go] Jeleckiego Swiátu podane.
Miejsce i rok wydania:
Czernihów, Druk. Arcybiskupia, 1681.
Komentarz:
w 4ce, k. 6, s. 362. Opr. skóra, tłoczenia. Estr. XVII, s. 11; Guseva I, poz. 116.
Proweniencja:
Prow.: Moniuszko zapiska na karcie tyt.: Moniuszko Mp (przekreślony). Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tytułowej inicjały: CSDR. Biała BW/ sygn.: E–3–41 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BZ/ sygn.: 69/15 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (sredni). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VII.2 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 17791
Całość:
Galatowski Joannicjusz (Galâtovs'kij Ìoanikìj).

Alphabetum rozmaitym heretykom niewiernym dla ich nauczenia y nawrocenia do Wiáry Kátholickiey od Prawowiernych Katholikow napisane y w Czernihowie Roku 1681. Mieśiącá Junia dnia 23. w Typographiey Przeoświecone[go] W Bogu Je[go] Mśći Oycá Łazarza Baranowicza prawosłáwnego Archiepiskopa Czernihowskiego y Nowogrodzkiego y wszystkiego Siewierzá, za Ie[go] błogosławienstwem przez Wielebne[go] w Bogu Oyca Ioaniciusza Galatowskiego Archimandryty Czernihowskie[go] Jeleckiego Swiátu podane.

Czernihów, Druk. Arcybiskupia, 1681.

w 4ce, k. 6, s. 362.

Opr. skóra, tłoczenia.

Estr. XVII, s. 11; Guseva I, poz. 116.

Prow.:
Moniuszko
zapiska na karcie tyt.: Moniuszko Mp (przekreślony).

Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tytułowej inicjały: CSDR.

Biała BW/
sygn.: E–3–41 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BZ/
sygn.: 69/15 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (sredni).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VII.2 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 17791