Nazwisko i imię / hasło:
Grochowski Stanisław.
Tytuł:
Cudowne wiersze z indiyskiego ięzyka przełozone: albo Záłobá Pánny Naświętszey o męce Páná Jezusá Syna iey z krotką o tymże historią. Przydane są do tego niektore insze rytmy teyże máteriey służące. Przez X. Stanisława Grochowskiego Kruszwickiego kustoszá. W Krákowie W Drukárni Bázylego Skálskiego, Roku Páńskiego 1611.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Bazylego Skalskiego, 1611.
Komentarz:
w 4ce, s. 24. W klocku, zob. Grochowski Stanisław (Wiersze 1607). Estr. XVII, s. 376; Guseva I, poz. 138.
Proweniencja:
Prow. klocka: Biała BW, Nieśwież BZ.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 212 adl. 14
Całość:
Grochowski Stanisław.

Cudowne wiersze z indiyskiego ięzyka przełozone: albo Záłobá Pánny Naświętszey o męce Páná Jezusá Syna iey z krotką o tymże historią. Przydane są do tego niektore insze rytmy teyże máteriey służące. Przez X. Stanisława Grochowskiego Kruszwickiego kustoszá. W Krákowie W Drukárni Bázylego Skálskiego, Roku Páńskiego 1611.

Kraków, druk. Bazylego Skalskiego, 1611.

w 4ce, s. 24.

W klocku, zob. Grochowski Stanisław (Wiersze 1607).

Estr. XVII, s. 376; Guseva I, poz. 138.

Prow. klocka: Biała BW, Nieśwież BZ.

BAN: XXIX / б 212 adl. 14