Nazwisko i imię / hasło:
Kaliński Jan Damascen.
Tytuł:
Atomi Minores In sydera eloquentiae Accensi, Primò prima principia lucubrationis Oratoriae Sub auspicijs Illustrissimi Domini D. Severini Comitis in Rozdoł & Rejowiec Rzewuski, Capitanei Chełmensis, Lubomlensis etc. Illustrissimi Palatini Podlach. et Campiductoris Regni Haeredis dignissimi, Ad usum Rhetoricae Juventutis operâ et Studio P. Joannis Damasceni a M.D. Scholarum Piarum Sacerdotis publicae luci. Consecrata Liber primus. Varsaviae Typis S.R.M. Scholarum Piarum. Anno D[omi]ni 1718.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1718.
Komentarz:
w 8ce, k. 4, s. 177 (właściwie: s. 178, dwa razy wybita s. 33), k. 2. Opr.: półskórek. Estr. XIX, s. 54; Havu brak.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ sygn.: 98/17 (zapiska na karcie ochr. dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (mały). Nieśwież BO/ sygn. DH: 193 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Petersburg BAN sygn.: 519 (naklejka na grzbiecie); na odwrocie karty tyt. pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien.; na odwrocie karty ochr. górnej pieczęć okrągła: Ex Dupl. Bibl. Imp. Acad. Scient. Petrop. Sygn. nieustalona: 43 (zapiska na okładce górnej).
Lokalizacja:
BNF: H 17.VIII.33.
Całość:
Kaliński Jan Damascen.

Atomi Minores In sydera eloquentiae Accensi, Primò prima principia lucubrationis Oratoriae Sub auspicijs Illustrissimi Domini D. Severini Comitis in Rozdoł & Rejowiec Rzewuski, Capitanei Chełmensis, Lubomlensis etc. Illustrissimi Palatini Podlach. et Campiductoris Regni Haeredis dignissimi, Ad usum Rhetoricae Juventutis operâ et Studio P. Joannis Damasceni a M.D. Scholarum Piarum Sacerdotis publicae luci. Consecrata Liber primus. Varsaviae Typis S.R.M. Scholarum Piarum. Anno D[omi]ni 1718.

Warszawa, druk. Pijarów, 1718.

w 8ce, k. 4, s. 177 (właściwie: s. 178, dwa razy wybita s. 33), k. 2.

Opr.: półskórek.

Estr. XIX, s. 54; Havu brak.

Prow.:
Nieśwież BZ/
sygn.: 98/17 (zapiska na karcie ochr. dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (mały).

Nieśwież BO/
sygn. DH: 193 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Petersburg BAN
sygn.: 519 (naklejka na grzbiecie); na odwrocie karty tyt. pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien.; na odwrocie karty ochr. górnej pieczęć okrągła: Ex Dupl. Bibl. Imp. Acad. Scient. Petrop.

Sygn. nieustalona: 43 (zapiska na okładce górnej).

BNF: H 17.VIII.33.