Nazwisko i imię / hasło:
Józefowicz Jan Tomasz.
Tytuł:
Krotkie Zebranie Zycia Wielebnego Iana z Dukli, Zakonu Braći Mnieyszych S. Franciszka Obserwantow. Przez X. Iana Tomasza Iosephowicza, Philosophiey Doktora, Kanonika Lwowskiego, I. K. Mśći Sekretarza &c. z rożnych Authorow. Spisane. Na większą Chwałę Boską y uwielbienie Tegosz sługi Bożego, z dozwoleniem Zwierzchnośći do Druku Podane Roku Panskiego 1702. We Lwowie, w Drukarni Koll. Soc. Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Jezuitów, 1702.
Komentarz:
w 4ce, k. 33. Opr.: półskórek. Estr. XVIII, s. 644; Guseva II, poz. 151.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Hist. Eccl.] 317 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, I, k. 26 v., poz. 317 [przekreślona, zmieniona na:] 6). Sygn. nieustalona: [.] 24 (naklejka na okładce górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21433
Całość:
Józefowicz Jan Tomasz.

Krotkie Zebranie Zycia Wielebnego Iana z Dukli, Zakonu Braći Mnieyszych S. Franciszka Obserwantow. Przez X. Iana Tomasza Iosephowicza, Philosophiey Doktora, Kanonika Lwowskiego, I. K. Mśći Sekretarza &c. z rożnych Authorow. Spisane. Na większą Chwałę Boską y uwielbienie Tegosz sługi Bożego, z dozwoleniem Zwierzchnośći do Druku Podane Roku Panskiego 1702. We Lwowie, w Drukarni Koll. Soc. Jesu.

Lwów, druk. Jezuitów, 1702.

w 4ce, k. 33.

Opr.: półskórek.

Estr. XVIII, s. 644; Guseva II, poz. 151.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Hist. Eccl.] 317 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, I, k. 26 v., poz. 317 [przekreślona, zmieniona na:] 6).

Sygn. nieustalona: [.] 24 (naklejka na okładce górnej).

BAN: XXIX / б 21433