Nazwisko i imię / hasło:
Jabłoński Jacek.
Tytuł:
Drzewo Zywota z Raiu Naprzod ná Gorze Jerozolimskiey Kálwáryi, złośliwą ręką potym ná Gorze Łysiec Przez Ręce Swiętego Emeryka Krolewica Węgierskiego, Roku Pańskiego Tyśiącnego szostego, Przesadzone; Nieustánnemi Cudami, y Łáskámi kwitnące, w wszelkich przypadkách ludzkich zdrowy Owoc, Poćiech y Rátunku, rodzące; Pod strażą Zakonikow [sic] Oyca S. Benedykta Kongregácyi Polskiey Benedyktyńskiey, zostáiące, Teraz Nowo Historycznie Opisáne, Przez X. Jacka Jabłonskiego, Tegoż Klasztoru S. Krzyża Professa, Proboszczá S. Michała w Słupi, Ná zgłodniáły ludzki áppetyt, y ná pośiłek pospolity, do Druku Podane. MnIe śIę tyLko przynaLeży szCzyCIC VV krzyżV Páná naszego IezV ChrIsta ZbáVVICIeLá ná Gorze Lysey, Ad. Galat: 6. w Krakowie, w Drukárni Jákubá Mátyaszkiewiczá, J. K. M. y J. O. JMći X. Biskupá Krákowskiego, Xiążęćiá Siewierskiego, Ordynáryinego Typografá.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Jakuba Matyaszkiewicza, 1737 (chronogram).
Komentarz:
w 4ce, k. 8, s. 260. Def.: brak 4-ch kart po tytule; pełny egz.: k. 12, s. 260. Opr.: półskórek. Estr. XVIII, s. 364–365 (tu: Jabłoński Hyacinth); Guseva II, poz. 143.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. Q 84. Nieśwież BP/ sygn.: au 27 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Hist. Eccl.] 318 Eck. (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, I, k. 26 v., poz. 318 [przekreślona, zmieniona na:] 5).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21056
Całość:
Jabłoński Jacek.

Drzewo Zywota z Raiu Naprzod ná Gorze Jerozolimskiey Kálwáryi, złośliwą ręką potym ná Gorze Łysiec Przez Ręce Swiętego Emeryka Krolewica Węgierskiego, Roku Pańskiego Tyśiącnego szostego, Przesadzone; Nieustánnemi Cudami, y Łáskámi kwitnące, w wszelkich przypadkách ludzkich zdrowy Owoc, Poćiech y Rátunku, rodzące; Pod strażą Zakonikow [sic] Oyca S. Benedykta Kongregácyi Polskiey Benedyktyńskiey, zostáiące, Teraz Nowo Historycznie Opisáne, Przez X. Jacka Jabłonskiego, Tegoż Klasztoru S. Krzyża Professa, Proboszczá S. Michała w Słupi, Ná zgłodniáły ludzki áppetyt, y ná pośiłek pospolity, do Druku Podane. MnIe śIę tyLko przynaLeży szCzyCIC VV krzyżV Páná naszego IezV ChrIsta ZbáVVICIeLá ná Gorze Lysey, Ad. Galat: 6. w Krakowie, w Drukárni Jákubá Mátyaszkiewiczá, J. K. M. y J. O. JMći X. Biskupá Krákowskiego, Xiążęćiá Siewierskiego, Ordynáryinego Typografá.

Kraków, druk. Jakuba Matyaszkiewicza, 1737 (chronogram).

w 4ce, k. 8, s. 260.
Def.: brak 4-ch kart po tytule; pełny egz.: k. 12, s. 260.

Opr.: półskórek.

Estr. XVIII, s. 364–365 (tu: Jabłoński Hyacinth); Guseva II, poz. 143.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. Q 84.

Nieśwież BP/
sygn.: au 27 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Hist. Eccl.] 318 Eck. (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, I, k. 26 v., poz. 318 [przekreślona, zmieniona na:] 5).

BAN: XXIX / б 21056