Nazwisko i imię / hasło:
Johannes de Caulibus.
Tytuł:
Zywot Pana Y Boga Naszego Jezvsa Chrystvsa, To Iest, Droga Zbawienna, Ktorą P. Zbáwićiel y Odkupićiel nász Jezvs Chrystvs, Zá przysćiem swoim ná Swiát dla odkupu y wybáwienia z mocy szátánskiey Rodzáiu ludzkiego, będąc iáko się sam miánował Ioan: 14. Drogą, Prawdą, y Zywotem, nas do Niebá prowádźił, náuczał, y ożywiał. Według Historyi Ewángelistow Swiętych, Przez S. Bonawenturę Zakonu Bráći Mnieyszych Swiętego Franciszka, Doktorá Seráfickiego, Biskupá Albáńskiego, Kárdynałá Kośćiołá Swiętego Rzymskiego, Przez nabożne Rozpámiętywánia, y Rozmyślánia Táiemnic Boskich, Práwowiernym Páná Chrystvsowym dla pożytku Duchownego y codźienney Swiątobliwey zabáwy, Opisana. Roku Páńskiego M. D. XXXVIII. do Druku Podana. A teraz znowu przedrukowána. z Dozwoleniem Stárszych. W Krakowie w Drukárni Akademickiey, R. Páńskiego 1731.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Akademicka (Piotrkowszczykowska), 1731.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 349 (właściwie: s. 347, pominięte s. 345, 346), [1] (Reimprimatur). Def.: brak dolnej części karty tytułowej; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie. Opr.: półskórek. Estr. XIII, s. 258 (pod hasłem: Bonawentura św.); Guseva I, poz. 51.
Proweniencja:
Prow.: Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko“ zapiska na wyklejce okładki górnej: Te ksiąszkę mam kupione od druka / rzow Iezuyckich Swiętego Jana / z Wilna dnia 4. marca Roku 1731 / Karol [sic, ale Karol dopisane inną ręką] Xiąze Radzi / wiłł ONyO [Ordynat Nieświeski i Ołycki]. Karol Radziwiłł „Panie Kochanku" zapiska na odwrocie karty ochr. dolnej: K. X. R. O. N. y O. M. W. / X Ltto S. Lwowski [Karol Xiążę Radziwiłł Ordynat Nieświeski i Ołycki Miecznik Wielkiego Xięstwa Litewskiego Starosta Lwowski] [mp.]; [powtórzone, kredką:] K. X. R. O. N. y O. M. W. Nieśwież BP/ sygn.: au 178 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VI.62 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Zapiska na wyklejce okładki górnej: Te xiązku [sic] kupiono od / drukarzow Iesujckych [sic] Z Wilna dna [sic] 4 / marca Roku 1731. / Kto te Xiążke ukradnie temu Ręka upadnie. Zapiska (próba pióra) na odwrocie karty ochr. dolnej: Reymprymatur Martinus / Wale[s]zynski S: The: Doktor.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 22213
Całość:
Johannes de Caulibus.

Zywot Pana Y Boga Naszego Jezvsa Chrystvsa, To Iest, Droga Zbawienna, Ktorą P. Zbáwićiel y Odkupićiel nász Jezvs Chrystvs, Zá przysćiem swoim ná Swiát dla odkupu y wybáwienia z mocy szátánskiey Rodzáiu ludzkiego, będąc iáko się sam miánował Ioan: 14. Drogą, Prawdą, y Zywotem, nas do Niebá prowádźił, náuczał, y ożywiał. Według Historyi Ewángelistow Swiętych, Przez S. Bonawenturę Zakonu Bráći Mnieyszych Swiętego Franciszka, Doktorá Seráfickiego, Biskupá Albáńskiego, Kárdynałá Kośćiołá Swiętego Rzymskiego, Przez nabożne Rozpámiętywánia, y Rozmyślánia Táiemnic Boskich, Práwowiernym Páná Chrystvsowym dla pożytku Duchownego y codźienney Swiątobliwey zabáwy, Opisana. Roku Páńskiego M. D. XXXVIII. do Druku Podana. A teraz znowu przedrukowána. z Dozwoleniem Stárszych. W Krakowie w Drukárni Akademickiey, R. Páńskiego 1731.

Kraków, Druk. Akademicka (Piotrkowszczykowska), 1731.

w 4ce, k. 4, s. 349 (właściwie: s. 347, pominięte s. 345, 346), [1] (Reimprimatur).
Def.: brak dolnej części karty tytułowej; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie.

Opr.: półskórek.

Estr. XIII, s. 258 (pod hasłem: Bonawentura św.); Guseva I, poz. 51.

Prow.:
Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko“
zapiska na wyklejce okładki górnej: Te ksiąszkę mam kupione od druka / rzow Iezuyckich Swiętego Jana / z Wilna dnia 4. marca Roku 1731 / Karol [sic, ale Karol dopisane inną ręką] Xiąze Radzi / wiłł ONyO [Ordynat Nieświeski i Ołycki].

Karol Radziwiłł „Panie Kochanku"
zapiska na odwrocie karty ochr. dolnej: K. X. R. O. N. y O. M. W. / X Ltto S. Lwowski [Karol Xiążę Radziwiłł Ordynat Nieświeski i Ołycki Miecznik Wielkiego Xięstwa Litewskiego Starosta Lwowski] [mp.]; [powtórzone, kredką:] K. X. R. O. N. y O. M. W.

Nieśwież BP/
sygn.: au 178 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VI.62 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Zapiska na wyklejce okładki górnej: Te xiązku [sic] kupiono od / drukarzow Iesujckych [sic] Z Wilna dna [sic] 4 / marca Roku 1731. / Kto te Xiążke ukradnie temu Ręka upadnie.
Zapiska (próba pióra) na odwrocie karty ochr. dolnej: Reymprymatur Martinus / Wale[s]zynski S: The: Doktor.

BAN: XXIX / б 22213