Nazwisko i imię / hasło:
Kański Andrzej.
Tytuł:
Żywot Przenachwalebnieyszey Bogárodźice. Panny Maryey. Zebrány z Pismá Swiętego ták Stárego iáko y nowego Testámentu, tudziesz y z Doktorow Kośćielnych ták Graeckich iáko y Láćinskich; nád to y Hystorykow Chrześćiánskich y Pogánskich. Wydány. Przez iednego Kápłaná Societ: Iesv. W Krakowie, w Drukárni Lukasza [sic] Kupiszá I. K. M. Typ: Roku Páńskiego, 1648.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Łukasza Kupisza, 1648.
Komentarz:
w 8ce, k. 12, s. 448, k. 16. Def.: brak 4 pierwszych kart, w tym karty tytułowej (pełny egz.: k. 16, s. 448, k. 16); opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie. Opr.: skóra, tłoczenia. Estr. XIX, s. 105; Guseva I, poz. 188.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O [193].
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6466
Całość:
Kański Andrzej.

Żywot Przenachwalebnieyszey Bogárodźice. Panny Maryey. Zebrány z Pismá Swiętego ták Stárego iáko y nowego Testámentu, tudziesz y z Doktorow Kośćielnych ták Graeckich iáko y Láćinskich; nád to y Hystorykow Chrześćiánskich y Pogánskich. Wydány. Przez iednego Kápłaná Societ: Iesv. W Krakowie, w Drukárni Lukasza [sic] Kupiszá I. K. M. Typ: Roku Páńskiego, 1648.

Kraków, druk. Łukasza Kupisza, 1648.

w 8ce, k. 12, s. 448, k. 16.
Def.: brak 4 pierwszych kart, w tym karty tytułowej (pełny egz.: k. 16, s. 448, k. 16); opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie.

Opr.: skóra, tłoczenia.

Estr. XIX, s. 105; Guseva I, poz. 188.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O [193].

BAN: XXIX / a 6466