Nazwisko i imię / hasło:
Kancjonał.
Tytuł:
Kancyonał, To jest: Pieśńi Chrześćiáńskie ku chwále Bogá w Trojcy S. Jedynego, y poćiesze wiernych jego: Porżądkiem słusznym, z pilnośćią wielką, nád wszystkie pierwsze Edicye, nie bez Korektury znáczney, wydáne. Zprzydátkiem [sic] Psalmow, y Piosnecżek teráz nowo złożonych, y z Niemieckiego przetłumácżonych; áż też y Modlitew rożnych. W Thoruniu Zá Przywilejem K. J. M. Nakłádem Samuela Gentera. Drukował Jan Zacharyasz Sztoll. Roku 1697.

Na frontyspisie: Kancyonał to jest Pieśńi y Modlitwy Chrześćiańskie Na chwałę Boga w Troicy S. Iedynego, y ku pociesze wiernych iego. w Toruniu Drukował y nákładał Iohannes Coepselius Gym Ty.

Miejsce i rok wydania:
Toruń, nakł. Samuela Gentera; Gdańsk, druk. Jana Zachariasza Stolla, 1697.
Komentarz:
w 12ce, k. 1 rozkładana (frontyspis), s. 16, 883, [23]. [współwyd.:] Raj Duszny: To jest, Modlitwy Pospolite, Wszelkiemu Czásowi y potrzebam Cżłowieká Chrześćiáńskiego służące; Ná wiecżną cżęść [sic] y chwáłę Ojcá, Syná y Duchá Swiętego, Bogá w Trojcy S. Jedynego, y ná pożytek Kośćiołá jego wydáne. W Thoruniu Prżedawáne bywáją u Samuela Gentera. w 12ce, s. 1–124. [współwyd.:] Luther Martin. Katechism. Błogosławionego Marcina Luthera, Z przydániem niektorych Quástiy [sic] dla máłych Dziátek niegdy zebranych, y z Niemieckiego ná Polskie przełożonych, prżez X. Samuela Dąbrowskiego. W Thoruniu Zá Przywilejem K. J. M. Nakłádem Samuela Gentera. Drukował Joh. Zach. Stoll. w 12ce, s. [125]–156. Def.: brak 4-ch kart na końcu; pełny egz.: k. 1, s. 16, 883, [23]; s. 156, k. 4 (Modlitwy w Chorobie y przy Smierci). Opr.: deski obciągnięte skórą, tłoczenia (medaliony). Estr. XIX, s. 96; Guseva I, poz. 185.
Proweniencja:
Prow.: Biała BF/. sygn.: No–19–2 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 62 H (zapiska na odwrocie frontyspisu). Sankt Petersburg BAN sygn.: 182 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/II.40 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5125
Całość:
Kancjonał.

Kancyonał, To jest: Pieśńi Chrześćiáńskie ku chwále Bogá w Trojcy S. Jedynego, y poćiesze wiernych jego: Porżądkiem słusznym, z pilnośćią wielką, nád wszystkie pierwsze Edicye, nie bez Korektury znáczney, wydáne. Zprzydátkiem [sic] Psalmow, y Piosnecżek teráz nowo złożonych, y z Niemieckiego przetłumácżonych; áż też y Modlitew rożnych. W Thoruniu Zá Przywilejem K. J. M. Nakłádem Samuela Gentera. Drukował Jan Zacharyasz Sztoll. Roku 1697.

Na frontyspisie: Kancyonał to jest Pieśńi y Modlitwy Chrześćiańskie Na chwałę Boga w Troicy S. Iedynego, y ku pociesze wiernych iego. w Toruniu Drukował y nákładał Iohannes Coepselius Gym Ty.

Toruń, nakł. Samuela Gentera; Gdańsk, druk. Jana Zachariasza Stolla, 1697.

w 12ce, k. 1 rozkładana (frontyspis), s. 16, 883, [23].

[współwyd.:] Raj Duszny: To jest, Modlitwy Pospolite, Wszelkiemu Czásowi y potrzebam Cżłowieká Chrześćiáńskiego służące; Ná wiecżną cżęść [sic] y chwáłę Ojcá, Syná y Duchá Swiętego, Bogá w Trojcy S. Jedynego, y ná pożytek Kośćiołá jego wydáne. W Thoruniu Prżedawáne bywáją u Samuela Gentera.
w 12ce, s. 1–124.

[współwyd.:] Luther Martin. Katechism. Błogosławionego Marcina Luthera, Z przydániem niektorych Quástiy [sic] dla máłych Dziátek niegdy zebranych, y z Niemieckiego ná Polskie przełożonych, prżez X. Samuela Dąbrowskiego. W Thoruniu Zá Przywilejem K. J. M. Nakłádem Samuela Gentera. Drukował Joh. Zach. Stoll.
w 12ce, s. [125]–156.

Def.: brak 4-ch kart na końcu; pełny egz.: k. 1, s. 16, 883, [23]; s. 156, k. 4 (Modlitwy w Chorobie y przy Smierci).

Opr.: deski obciągnięte skórą, tłoczenia (medaliony).

Estr. XIX, s. 96; Guseva I, poz. 185.

Prow.:
Biała BF/.
sygn.: No–19–2 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 62 H (zapiska na odwrocie frontyspisu).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 182 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/II.40 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5125