Nazwisko i imię / hasło:
Kaczyński Paweł.
Tytuł:
Kazania Na Niedziele Całego Rokv [Tom pierwszy] Przez X. Pawła Kaczynskiego Societatis Jesu. Miane A Za Dozwoleniem Starszych W Koleium [sic] Kaliskim Soc: Jesu. Drvkowane Roku Panskiego 1683.
Miejsce i rok wydania:
Kalisz, druk. Jezuitów, 1683; T. II: 1697.
Komentarz:
folio, k. 3, s. 412 (właściwie: s. 402, pominięto strony 381–390). Opr.: półskórek. – Kazania na niedziele całego roku. Tom drugi. Przez X. Pawła Kaczynskiego Societatis Iesu miane a za dozwoleniem starszych. [Kalisz] W Kollegium Kaliskim Soc. Iesu. Drukowane Roku Panskiego 1697. folio, k. 3, s. 343. Opr.: skóra. Estr. XIX, s. 8; Guseva I, poz. 179 (t. 2).
Proweniencja:
Prow.: Tom I Biała/ Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa zapiska na wyklejce okładki górnej: Z Biblioteki Bialskiey Xney ImCi. Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki Matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: H–7–45 (45 porawione na:) 46 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Tom II Karol Stanisław Radziwiłł// na karcie tyt. inicjały: KSXR Biała BM// sygn.: Н–3–10 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 109/Х.15 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BUM: 2 Cr 5/folio [T. I] BAN: XXIX / г 950 adl. 1 [T. II]
Całość:
Kaczyński Paweł.

Kazania Na Niedziele Całego Rokv [Tom pierwszy] Przez X. Pawła Kaczynskiego Societatis Jesu. Miane A Za Dozwoleniem Starszych W Koleium [sic] Kaliskim Soc: Jesu. Drvkowane Roku Panskiego 1683.

Kalisz, druk. Jezuitów, 1683; T. II: 1697.

folio, k. 3, s. 412 (właściwie: s. 402, pominięto strony 381–390).

Opr.: półskórek.

– Kazania na niedziele całego roku. Tom drugi. Przez X. Pawła Kaczynskiego Societatis Iesu miane a za dozwoleniem starszych. [Kalisz] W Kollegium Kaliskim Soc. Iesu. Drukowane Roku Panskiego 1697.
folio, k. 3, s. 343.

Opr.: skóra.

Estr. XIX, s. 8; Guseva I, poz. 179 (t. 2).

Prow.:
Tom I
Biała/ Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa
zapiska na wyklejce okładki górnej: Z Biblioteki Bialskiey Xney ImCi.

Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki Matki moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: H–7–45 (45 porawione na:) 46 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Tom II
Karol Stanisław Radziwiłł//
na karcie tyt. inicjały: KSXR

Biała BM//
sygn.: Н–3–10 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 109/Х.15 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BUM: 2 Cr 5/folio [T. I]
BAN: XXIX / г 950 adl. 1 [T. II]