Nazwisko i imię / hasło:
Jagodyński Stanisław Serafin.
Tytuł:
Piesni Katholickie nowo reformowáne. Y Z Polskich ná Łáćińskie, á z Łáćińskich ná Polskie przełożone, niektore też nowo złożone. Cantiones Catholicae, nunc recens reformatae, Et ex Polonicis Latinae, ex Latinis Polonicae factae, nonnullae nouiter compositae. Opera S. S. I. Cum Gratia & Priuilegio S. R. M. W Krakowie, w Drukárni Franciszká Cezarego, I. K. M. I. M. X. Biskupá Krákowskiego Xiążęćiá Siewierskiego, tákże Przesławney Akádemiey Krákowskiey Typogr. Roku Páńskiego 1695.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Franciszka Cezarego mł., 1695.
Komentarz:
w 4ce, s. 173, [3]. Def.: brak 2-ch pierwszych kart, w tym karty tyt. (pełny egz.: k. 2, s. 173, [3]); opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie. Opr.: półskórek. Estr. XVIII, s. 384 (tu mylnie: s. 103, 173); Guseva I, poz. 173.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ zapiska w RKKS, poz. Q 138: Piesni Adwentowe Polskie y Łacinskie; nadto wg Katalogu OS BAN na wyklejce okładki górnej zanjdował się ekslibris KS. Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 448 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/VII.25 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 17765
Całość:
Jagodyński Stanisław Serafin.

Piesni Katholickie nowo reformowáne. Y Z Polskich ná Łáćińskie, á z Łáćińskich ná Polskie przełożone, niektore też nowo złożone. Cantiones Catholicae, nunc recens reformatae, Et ex Polonicis Latinae, ex Latinis Polonicae factae, nonnullae nouiter compositae. Opera S. S. I. Cum Gratia & Priuilegio S. R. M. W Krakowie, w Drukárni Franciszká Cezarego, I. K. M. I. M. X. Biskupá Krákowskiego Xiążęćiá Siewierskiego, tákże Przesławney Akádemiey Krákowskiey Typogr. Roku Páńskiego 1695.

Kraków, druk. Franciszka Cezarego mł., 1695.

w 4ce, s. 173, [3].
Def.: brak 2-ch pierwszych kart, w tym karty tyt. (pełny egz.: k. 2, s. 173, [3]); opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie.

Opr.: półskórek.

Estr. XVIII, s. 384 (tu mylnie: s. 103, 173); Guseva I, poz. 173.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
zapiska w RKKS, poz. Q 138: Piesni Adwentowe Polskie y Łacinskie; nadto wg Katalogu OS BAN na wyklejce okładki górnej zanjdował się ekslibris KS.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 448 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/VII.25 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 17765