Nazwisko i imię / hasło:
Kongregacja.
Tytuł:
Kongregacya Nayswiętszego Serca Jezusowego z Odpustámi od Stolicy Apostolskiey, ná záwsze nádánemi, w kośćiele Sandomirskim Societatis Jesu, ná powszechny Chrześćiańskiego ludu pożytek Załozona. Roku Pańskiego 1738. W Sandomierzu, w Drukárni Kollegium Soc: Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Sandomierz, druk. Jezuitów, 1738.
Komentarz:
w 8ce, k. 64. Egz. a Opr.: papier. Egz. a Opr.: papier. Estr. XX, s. 26; Guseva brak.
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Nieśwież BP/. sygn.: au 39 H (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 1234 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Egz. b Nieśwież BP//. sygn.: au 39 H (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 1234 (zapiska na wyklejce okładki górnej); 1234 (naklejka na grzbiecie).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6009 BAN: XXIX / a 7901
Całość:
Kongregacja.

Kongregacya Nayswiętszego Serca Jezusowego z Odpustámi od Stolicy Apostolskiey, ná záwsze nádánemi, w kośćiele Sandomirskim Societatis Jesu, ná powszechny Chrześćiańskiego ludu pożytek Załozona. Roku Pańskiego 1738. W Sandomierzu, w Drukárni Kollegium Soc: Jesu.

Sandomierz, druk. Jezuitów, 1738.

w 8ce, k. 64.

Egz. a
Opr.: papier.

Egz. a
Opr.: papier.

Estr. XX, s. 26; Guseva brak.

Prow.:
Egz. a
Nieśwież BP/.
sygn.: au 39 H (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 1234 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Egz. b
Nieśwież BP//.
sygn.: au 39 H (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 1234 (zapiska na wyklejce okładki górnej); 1234 (naklejka na grzbiecie).

BAN: XXIX / a 6009
BAN: XXIX / a 7901