Nazwisko i imię / hasło:
Nádasi János.
Tytuł:
Akty Strzeliste, Służące do zabaw cáłego dniá. Przez iednego Kápłána Societatis Iesu. Za dozwoleniem Starszych Wydane z Krakowskiey edycyey. W Wilnie, w Drukarni Akádemickiey S. I., Roku Panskiego 1705.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1705.
Komentarz:
w 12ce, k. 1, s. 261 (ostatnie strony paginowane mylnie: 160-161), k. 1. Opr.: skóra. Estr. brak tego wydania (pod hasłem: Akty); Guseva II, poz. 15.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 720 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 213 r., poz. 720).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5896 adl. 1
Całość:
Nádasi János.

Akty Strzeliste, Służące do zabaw cáłego dniá. Przez iednego Kápłána Societatis Iesu. Za dozwoleniem Starszych Wydane z Krakowskiey edycyey. W Wilnie, w Drukarni Akádemickiey S. I., Roku Panskiego 1705.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1705.

w 12ce, k. 1, s. 261 (ostatnie strony paginowane mylnie: 160-161), k. 1.

Opr.: skóra.

Estr. brak tego wydania (pod hasłem: Akty); Guseva II, poz. 15.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 720 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 213 r., poz. 720).

BAN: XXIX / a 5896 adl. 1