Nazwisko i imię / hasło:
Nieszporkowicz Ambroży.
Tytuł:
Odrobiny z stołu krolewskiego, Krolowy Nieba y Ziemi, Nayswiętszey Bogarodzicy Panny Maryi Historyą, Łáskámi y Cudámi Obrázu Częstochowskiego ná Iásney Gorze, od S. Łukasza ná Cyprysowym Stole Iey Málowánego, á pod Strażą Bráci Zakonu S. Pawła Pierwszego Pustelniká, na czwarte sto lat, Koroną Rzymską Ukoronowánego, dla zdrowia y zbáwienia wiernych zaprawne we dwánaśćie częśći, iák we dwánaśćie Koszow Ewángelicznych zebrane, są nieprzebrane, gdyź [sic] nádrastáią codźień, á to zá influencyą dwunastu gwiazd apokáliptycznych, prerogátywámi, nád Słońce iáśnieyszemi, Skronie N. Pánny, stáránne o nas, koronuiących. Przedtym przez W. X. Ambrozego Nieszporkowitza S. Th. Doktorá, penitencyarzá apostolskiego ná Iásney Gorze, á teraz przez innego tegoż Zakonu y Klasztoru kapłáná, nowo dobráne, y nową dyspozycyą do druku podane, z dozwoleniem stárszych. W drukárni Iásney Gory Częstochowskiey, R. P. 1720.
Miejsce i rok wydania:
Częstochowa, druk. Paulinów, 1720.
Komentarz:
w 4ce, k. 3, s. 468, k. 6. Opr.: karton obciagnięty jedwabiem (malinowym). Estr. XXIII, s. 137–138 (tu tylko: s. 468); Czerwień, poz. 824; Guseva I, poz. 309.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 122. Nieśwież BW/ zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: v[ide] Loc. 189. no 40 (Catalogus 1750).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 208
Całość:
Nieszporkowicz Ambroży.

Odrobiny z stołu krolewskiego, Krolowy Nieba y Ziemi, Nayswiętszey Bogarodzicy Panny Maryi Historyą, Łáskámi y Cudámi Obrázu Częstochowskiego ná Iásney Gorze, od S. Łukasza ná Cyprysowym Stole Iey Málowánego, á pod Strażą Bráci Zakonu S. Pawła Pierwszego Pustelniká, na czwarte sto lat, Koroną Rzymską Ukoronowánego, dla zdrowia y zbáwienia wiernych zaprawne we dwánaśćie częśći, iák we dwánaśćie Koszow Ewángelicznych zebrane, są nieprzebrane, gdyź [sic] nádrastáią codźień, á to zá influencyą dwunastu gwiazd apokáliptycznych, prerogátywámi, nád Słońce iáśnieyszemi, Skronie N. Pánny, stáránne o nas, koronuiących. Przedtym przez W. X. Ambrozego Nieszporkowitza S. Th. Doktorá, penitencyarzá apostolskiego ná Iásney Gorze, á teraz przez innego tegoż Zakonu y Klasztoru kapłáná, nowo dobráne, y nową dyspozycyą do druku podane, z dozwoleniem stárszych. W drukárni Iásney Gory Częstochowskiey, R. P. 1720.

Częstochowa, druk. Paulinów, 1720.

w 4ce, k. 3, s. 468, k. 6.

Opr.: karton obciagnięty jedwabiem (malinowym).

Estr. XXIII, s. 137–138 (tu tylko: s. 468); Czerwień, poz. 824; Guseva I, poz. 309.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 122.

Nieśwież BW/
zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: v[ide] Loc. 189. no 40 (Catalogus 1750).

BAN: XXIX / б 208