Nazwisko i imię / hasło:
Opisanie.
Tytuł:
Opisanie Krotkie Niesłychánych Dźieiow w Angliey. Z Krolem Brytániey Wielkiey, Karolem I. iáko od Woyská swego, y Párlámentu obwiniony, oskárżony, Sądzony, Dekretowány, y na śmierć wskazány iest. W Krakowie, W Drukarni Lukasza Kupisza, I. K. M. Typograph. Roku Pańskiego, 1651.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Łukasza Kupisza, 1651.
Komentarz:
w 4ce, k. 18. W klocku, zob. Bembus Mateusz (Trąba 1648). Estr. XIX, s. 126 (pod hasłem: Karol I); Guseva brak.
Proweniencja:
Prow. klocka: Jakub Henryk Flemming, Nieśwież BW, Nieśwież BP.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 6007 adl. 12
Całość:
Opisanie.

Opisanie Krotkie Niesłychánych Dźieiow w Angliey. Z Krolem Brytániey Wielkiey, Karolem I. iáko od Woyská swego, y Párlámentu obwiniony, oskárżony, Sądzony, Dekretowány, y na śmierć wskazány iest. W Krakowie, W Drukarni Lukasza Kupisza, I. K. M. Typograph. Roku Pańskiego, 1651.

Kraków, druk. Łukasza Kupisza, 1651.

w 4ce, k. 18.

W klocku, zob. Bembus Mateusz (Trąba 1648).

Estr. XIX, s. 126 (pod hasłem: Karol I); Guseva brak.

Prow. klocka: Jakub Henryk Flemming, Nieśwież BW, Nieśwież BP.

BAN: XXIX / б 6007 adl. 12