Nazwisko i imię / hasło:
Order.
Tytuł:
Order Dam Krzyza Gwiazdzistego to jest Historya Postanowienia tego Orderu Jego Ustawy, Swięta, y zwykłe Nabożeństwa, niegdyś po Francusku w Roku 1726. Wydane, teraz na Polski język Dla używania Jaśnie Oświeconey Xięzney IMosci Anny z Mycielskich Radziwiłłowey Wojewodźiney Wileńskiey, Hetmanowey Wielkiey W. X. Litt: Damy Orderu Krzyża Gwiazdzistego, y Innych Dam Polskich w tymże Orderowym zgromadzeniu zostaiących. Przetłumaczone. y do Druku podane Roku 1760. w Nieswizu w Drukarni Xiążęcey Radziwiłłowskiey u XX. Jezuitow.
Miejsce i rok wydania:
Nieśwież, Druk. Radziwiłłowska (Jezuitów), 1760.
Komentarz:
w 8ce, k. 6, s. 174 (właściwie: s. 168, opuszczone strony: 55, 115–118, 132, 147, dwa razy wybita s. 156), k. 4. [współwyd.:] Officium Abo Obchod Za Umarłe. w 8ce, k. 28. Egz. a Opr.: półskórek. Egz. b. Opr.: półskórek. Estr. XXIII, s. 400 (Order), s. 283 (Officium); Guseva II, poz. 324, 313.
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Hist. Eccl.] 39 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, I, k. 27 v., poz. 39). Egz. b. Nieśwież BP/. sygn.: au 91 H (zapiska na karcie tytułowej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 7136 BUM: 5 Cd 9
Całość:
Order.

Order Dam Krzyza Gwiazdzistego to jest Historya Postanowienia tego Orderu Jego Ustawy, Swięta, y zwykłe Nabożeństwa, niegdyś po Francusku w Roku 1726. Wydane, teraz na Polski język Dla używania Jaśnie Oświeconey Xięzney IMosci Anny z Mycielskich Radziwiłłowey Wojewodźiney Wileńskiey, Hetmanowey Wielkiey W. X. Litt: Damy Orderu Krzyża Gwiazdzistego, y Innych Dam Polskich w tymże Orderowym zgromadzeniu zostaiących. Przetłumaczone. y do Druku podane Roku 1760. w Nieswizu w Drukarni Xiążęcey Radziwiłłowskiey u XX. Jezuitow.

Nieśwież, Druk. Radziwiłłowska (Jezuitów), 1760.

w 8ce, k. 6, s. 174 (właściwie: s. 168, opuszczone strony: 55, 115–118, 132, 147, dwa razy wybita s. 156), k. 4.

[współwyd.:] Officium Abo Obchod Za Umarłe.
w 8ce, k. 28.

Egz. a
Opr.: półskórek.

Egz. b.
Opr.: półskórek.

Estr. XXIII, s. 400 (Order), s. 283 (Officium); Guseva II, poz. 324, 313.

Prow.:
Egz. a
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Hist. Eccl.] 39 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, I, k. 27 v., poz. 39).

Egz. b.
Nieśwież BP/.
sygn.: au 91 H (zapiska na karcie tytułowej).

BAN: XXIX / a 7136
BUM: 5 Cd 9