Nazwisko i imię / hasło:
Opatowczyk Adam (Opatovius).
Tytuł:
Zywot y cuda wielebnego Jana Kantego, Doktora w Pismie S. y Professorá Akádemiey Krákowskiey. Z Mánuskriptow Wielkiego Collegium, y Kośćiołá Swiętey Anny, (w ktorym ś. depozyt Reliquiy iego odpoczywa), y ktore to pismá, w Skárbie tegoż Kośćiołá są w schowániu: tákże z Historyey W. Macieia Miechowity, Polskiego Historyográphá, y z innych poważnych y wiáry godnych Autorow, ktorzy dzieie iego opisowáli. Wybrány y wypisány przez X. Adama Opatowiusza, Pismá ś. Doktorá y Professorá Kośćiołá ś. Anny Dźiekaná. W Krakowie, W Drukárni Andrzeiá Piotrkowczyká, K. I. M. Typográphá, Roku Pańskiego, 1632.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Andrzeja Piotrkowczyka II, 1632.
Komentarz:
w 4ce, k. 5, s. 166. Opr.: pergamin. Estr. XXIII, s. 370; Guseva II, poz. 322.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Hist. Eccl.] 73 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, I, k. 13 v., poz. 73).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21488
Całość:
Opatowczyk Adam (Opatovius).

Zywot y cuda wielebnego Jana Kantego, Doktora w Pismie S. y Professorá Akádemiey Krákowskiey. Z Mánuskriptow Wielkiego Collegium, y Kośćiołá Swiętey Anny, (w ktorym ś. depozyt Reliquiy iego odpoczywa), y ktore to pismá, w Skárbie tegoż Kośćiołá są w schowániu: tákże z Historyey W. Macieia Miechowity, Polskiego Historyográphá, y z innych poważnych y wiáry godnych Autorow, ktorzy dzieie iego opisowáli. Wybrány y wypisány przez X. Adama Opatowiusza, Pismá ś. Doktorá y Professorá Kośćiołá ś. Anny Dźiekaná. W Krakowie, W Drukárni Andrzeiá Piotrkowczyká, K. I. M. Typográphá, Roku Pańskiego, 1632.

Kraków, druk. Andrzeja Piotrkowczyka II, 1632.

w 4ce, k. 5, s. 166.

Opr.: pergamin.

Estr. XXIII, s. 370; Guseva II, poz. 322.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Hist. Eccl.] 73 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, I, k. 13 v., poz. 73).

BAN: XXIX / б 21488