Nazwisko i imię / hasło:
Odgłos.
Tytuł:
Odgłos Pienia Anielskiego Troycy Przenayswiętszey, Odzywaiący się Do serc wiernych przebiiáiący. Przytym Rozne Modlitwy y Affekty Nabożne, Odpusty, y Powinnośći. Item Snopek Mirry Albo Pássya, Godźinki o Niepokalánym Poczęćiu Nayś. Panny Maryi, Koronká o Nayś. Sakramencie, ná większą Cześć y chwałę Boga w Troycy S. Jedynego. Roku 1745. We Lwowie, w Drukarni Pawła Jozefa Golczewskiego J. K. M. Uprzy: Typ:
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Pawła Józefa Golczewskiego, 1745.
Komentarz:
w 12ce, k. 2, s. [1], 184, k. 1. Opr.: półskórek. Estr. XXIII, s. 255; Guseva II, poz. 312.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 879 (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 221 r., poz. 879).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5405
Całość:
Odgłos.

Odgłos Pienia Anielskiego Troycy Przenayswiętszey, Odzywaiący się Do serc wiernych przebiiáiący. Przytym Rozne Modlitwy y Affekty Nabożne, Odpusty, y Powinnośći. Item Snopek Mirry Albo Pássya, Godźinki o Niepokalánym Poczęćiu Nayś. Panny Maryi, Koronká o Nayś. Sakramencie, ná większą Cześć y chwałę Boga w Troycy S. Jedynego. Roku 1745. We Lwowie, w Drukarni Pawła Jozefa Golczewskiego J. K. M. Uprzy: Typ:

Lwów, druk. Pawła Józefa Golczewskiego, 1745.

w 12ce, k. 2, s. [1], 184, k. 1.

Opr.: półskórek.

Estr. XXIII, s. 255; Guseva II, poz. 312.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 879 (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 221 r., poz. 879).

BAN: XXIX / a 5405