Nazwisko i imię / hasło:
Nowenna.
Tytuł:
Nowenna, ábo Dźiewią-ćiodniowe [sic] Nabożenstwo do Swiętego Kajetana, Klerykow pod Regułą żyiących Fundatora. Ktorego Nabożenstwá samże Kajetan Swięty, wielu do siebie nabożnym ludźiom pokázawszy się, nauczył, ná uproszenie u siebie wielu łask y dobrodźieystw, iáko w Duchownych, ták y doczesnych potrzebách, a osobliwie w godzinę śmierći. Z Włoskiego ięzyka ná Polski przetłumaczone, przez iednego Zakonniká ex Ordinibus mendicantium Kápłáná, zá dozwoleniem Stárszych.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1697?).
Komentarz:
w 8ce, k. 40. Na odwrocie ost. karty: Modlitwa Do S. Joachimá Pátryárchy. Przypuszczalnie tłumaczył Angelus Ostroróg, karmelita (por. Estr. XXIII, s. 506). Opr.: karton obciągnięty jedwabiem. Estr. brak tego tytułu (pod hasłem: Kajetan Swięty); Guseva II, poz. 327.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 887 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 221 r., poz. 887).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5340
Całość:
Nowenna.

Nowenna, ábo Dźiewią-ćiodniowe [sic] Nabożenstwo do Swiętego Kajetana, Klerykow pod Regułą żyiących Fundatora. Ktorego Nabożenstwá samże Kajetan Swięty, wielu do siebie nabożnym ludźiom pokázawszy się, nauczył, ná uproszenie u siebie wielu łask y dobrodźieystw, iáko w Duchownych, ták y doczesnych potrzebách, a osobliwie w godzinę śmierći. Z Włoskiego ięzyka ná Polski przetłumaczone, przez iednego Zakonniká ex Ordinibus mendicantium Kápłáná, zá dozwoleniem Stárszych.

B. m., b. r. (1697?).

w 8ce, k. 40.
Na odwrocie ost. karty: Modlitwa Do S. Joachimá Pátryárchy.
Przypuszczalnie tłumaczył Angelus Ostroróg, karmelita (por. Estr. XXIII, s. 506).

Opr.: karton obciągnięty jedwabiem.

Estr. brak tego tytułu (pod hasłem: Kajetan Swięty); Guseva II, poz. 327.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 887 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 221 r., poz. 887).

BAN: XXIX / a 5340