Nazwisko i imię / hasło:
Nowakowski Marcin Józef.
Tytuł:
Kolęda Duchowna Páráfiánom od Pásterzow dla wygody wszystkich od iednego spráwiona. Albo Sposob Konwersowánia Kápłánom z ludźmi świeckiemi, osobliwie przy náwiedzaniu ich pod czás Kolędy, tákże słuchánia Spowiedźi, nápominánia, czynienia reflexyi ná rozmowách, ná Kazániách, ná Spowiedźiách. Swieckim záś osobliwie zwierzchność máiącym Pánom, Rodźicom, Gospodarzom do wykorzenienia błędnego zdánia y nápominania do popráwy żyćia. Przez pewnego Kápłáná świeckiego Podany. Roku, ktorego Naylepszy Pásterz Chrystus Jezus Sam się dobrowolnie y ochotnie w Kolędźie ofiárowáć raczył y z ludźmi konwersował, 1753. w Krakowie w Drukárni Michàłá, Jozefá, Antoniego Dyaszewskiego, J. K. Mci. Typográfá.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Michała Dyaszewskiego, 1753.
Komentarz:
w 8ce, k. 10, s. 626, k. 8. Def.: brak karty tytułowej; pełny egz.: k. 11, s. 626, k. 8; opis uzupełniony na podstawie egzemplarza Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie. Opr.: skóra. Estr. XXIII, s. 186; Guseva II, poz. 310 (tu mylny rok wydania: 1749).
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 201 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 193 r., poz. 201, pod tytułem Kolęda duchowna).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6572
Całość:
Nowakowski Marcin Józef.

Kolęda Duchowna Páráfiánom od Pásterzow dla wygody wszystkich od iednego spráwiona. Albo Sposob Konwersowánia Kápłánom z ludźmi świeckiemi, osobliwie przy náwiedzaniu ich pod czás Kolędy, tákże słuchánia Spowiedźi, nápominánia, czynienia reflexyi ná rozmowách, ná Kazániách, ná Spowiedźiách. Swieckim záś osobliwie zwierzchność máiącym Pánom, Rodźicom, Gospodarzom do wykorzenienia błędnego zdánia y nápominania do popráwy żyćia. Przez pewnego Kápłáná świeckiego Podany. Roku, ktorego Naylepszy Pásterz Chrystus Jezus Sam się dobrowolnie y ochotnie w Kolędźie ofiárowáć raczył y z ludźmi konwersował, 1753. w Krakowie w Drukárni Michàłá, Jozefá, Antoniego Dyaszewskiego, J. K. Mci. Typográfá.

Kraków, druk. Michała Dyaszewskiego, 1753.

w 8ce, k. 10, s. 626, k. 8.
Def.: brak karty tytułowej; pełny egz.: k. 11, s. 626, k. 8; opis uzupełniony na podstawie egzemplarza Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie.

Opr.: skóra.

Estr. XXIII, s. 186; Guseva II, poz. 310 (tu mylny rok wydania: 1749).

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 201 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 193 r., poz. 201, pod tytułem Kolęda duchowna).

BAN: XXIX / a 6572