Nazwisko i imię / hasło:
Orłowski Ignacy (ed.).
Tytuł:
Słuszna sprawa Koron Jezusa, y Maryi za dekretem O. S. Papieża Innocen. XIII. przez całą Oktawę tryumfalnego Aktu Koronacyi Cudownego Sokálskiego obrázu Nayświętszey Maryi Panny w Kośćiele WW. OO. Zákonu O.S. Franciszka Obserwántow, Dnia Osmego Września, Roku P. 1724. Kaznodzieyskim Stylem obwołana. Jasnie Wielmoznemu Imci panu Franciszkowi Salezyuszowi z Potoka, ná Kitaygrodzie, y Chrystynopolu Potockiemu prześwietnego trybunału koronnego Lubelskiego marszałkowi staroscie Bełzkiemu, fundatorowi y osobliwemu dobrodzieiowi przysądzona. Przez iednego Zakonnika Konwentu Sokalskiego zá licencyą Starszych. Roku Pańskiego 1727. We Lwowie w Drukarni Kollegium Societatis Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Jezuitów, 1727.
Komentarz:
w 4ce, k. 10, 29 (Actus Coronationis Miraculosissimae Imaginis Socaliensis. B.V. Mariae Angelicâ manu depictae), s. [9]-361, k. 23 (Wcisłowski Walenty. Korona Złota Drogiemi Kamieniami Nasádzoná). Opr.: półskórek; zniszczona. Estr. XII, s. 56 (pod hasłem: Actus), XXIII, s. 428; Guseva I, poz. 323.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 39. Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VI.25 (naklejka na grzbiecie i zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21860
Całość:
Orłowski Ignacy (ed.).

Słuszna sprawa Koron Jezusa, y Maryi za dekretem O. S. Papieża Innocen. XIII. przez całą Oktawę tryumfalnego Aktu Koronacyi Cudownego Sokálskiego obrázu Nayświętszey Maryi Panny w Kośćiele WW. OO. Zákonu O.S. Franciszka Obserwántow, Dnia Osmego Września, Roku P. 1724. Kaznodzieyskim Stylem obwołana. Jasnie Wielmoznemu Imci panu Franciszkowi Salezyuszowi z Potoka, ná Kitaygrodzie, y Chrystynopolu Potockiemu prześwietnego trybunału koronnego Lubelskiego marszałkowi staroscie Bełzkiemu, fundatorowi y osobliwemu dobrodzieiowi przysądzona. Przez iednego Zakonnika Konwentu Sokalskiego zá licencyą Starszych. Roku Pańskiego 1727. We Lwowie w Drukarni Kollegium Societatis Jesu.

Lwów, druk. Jezuitów, 1727.

w 4ce, k. 10, 29 (Actus Coronationis Miraculosissimae Imaginis Socaliensis. B.V. Mariae Angelicâ manu depictae), s. [9]-361, k. 23 (Wcisłowski Walenty. Korona Złota Drogiemi Kamieniami Nasádzoná).

Opr.: półskórek; zniszczona.

Estr. XII, s. 56 (pod hasłem: Actus), XXIII, s. 428; Guseva I, poz. 323.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 39.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VI.25 (naklejka na grzbiecie i zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 21860