Nazwisko i imię / hasło:
Odymalski Walenty.
Tytuł:
Swiata przestępstwem pierwszych rodzicow zepsowanego, a potym od Iezusa Chrystusa, Prawdziwego Boga y Człowieka Naywyższego Krola Krolow, y Páná nád Pány &c. naprawionego. Historyey Swiętey częsc pierwsza. Ná pięć kśiąg rozdźielona. W ktorych wszystkie dźiełá, cudá, náuki, y przypowieśći Iego, od Ewángelistow SS. wspomnione, porządkiem są opisáne, z dokłádem figur, stározakonnych y proroctw tákże z obiáśnieniem mieysc trudnieyszych Ewángeliey świętey, według zdánia Kośćiołá Rzymskiego y práwowiernych Oycow śś. doktorow. Przez X. Walentego Odymalskiego, komendarzá Seceminskiego, rytmem słowienskim wyráżone. W Krakowie, W Drukárni wdowy y dziedzicow Fránciszká Cezárego I. K. M. typographá, Roku Pánskiego 1663.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Barbary Cezarowej i dziedziców Franciszka Cezarego, 1663.
Komentarz:
w 4ce, k. 163. Opr.: półskórek. Estr. XXIII, s. 264 (niedokładnie); Guseva I, poz. 315.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: KSXR. Biała BM/ sygn.: H–3–28 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 146 H (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VI.55 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 9099
Całość:
Odymalski Walenty.

Swiata przestępstwem pierwszych rodzicow zepsowanego, a potym od Iezusa Chrystusa, Prawdziwego Boga y Człowieka Naywyższego Krola Krolow, y Páná nád Pány &c. naprawionego. Historyey Swiętey częsc pierwsza. Ná pięć kśiąg rozdźielona. W ktorych wszystkie dźiełá, cudá, náuki, y przypowieśći Iego, od Ewángelistow SS. wspomnione, porządkiem są opisáne, z dokłádem figur, stározakonnych y proroctw tákże z obiáśnieniem mieysc trudnieyszych Ewángeliey świętey, według zdánia Kośćiołá Rzymskiego y práwowiernych Oycow śś. doktorow. Przez X. Walentego Odymalskiego, komendarzá Seceminskiego, rytmem słowienskim wyráżone. W Krakowie, W Drukárni wdowy y dziedzicow Fránciszká Cezárego I. K. M. typographá, Roku Pánskiego 1663.

Kraków, druk. Barbary Cezarowej i dziedziców Franciszka Cezarego, 1663.

w 4ce, k. 163.

Opr.: półskórek.

Estr. XXIII, s. 264 (niedokładnie); Guseva I, poz. 315.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: KSXR.

Biała BM/
sygn.: H–3–28 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 146 H (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VI.55 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 9099