Nazwisko i imię / hasło:
Radziwiłł Albrycht Stanisław.
Tytuł:
Suspirium Animae Poenitentis. Auctore Illustriss. S. R. I. Principe D. Alberto Stanislao Radzivilio Duce in Ołyka et Nieśwież M. D. L. Cancellario etc. etc. Craco: In Offici Andr. Petricouij S. R. M. Typ:
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Andrzeja Piotrkowczyka II, b. r. (po 19 XI 1639, data dedykacji).
Komentarz:
w 12ce, k. 10 (ostatnia czysta), s. 25–715, k. 2 (czyste). [w kolofonie:] Cracoviae, In Officina Andreae Petricouij, S. R. M. Typographi. Def.: brak karty tyt. oraz arkusza A; pełny egz.: k. 11, s. 715, k. 2; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie. Opr.: skóra, tłoczenia, złocenia, pozostałości klamer. Estr. XXVI, s. 63 (tu mylnie: w 8ce); Havu, poz. 604.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ zapiska na pierwszej zachowanej karcie: Adscriptus cathalogo Libro / rum arcis Nesuisiensis. sygn.: 95/1 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (mały). Sankt Petersburg BAN sygn.: 1196 (naklejka na grzbiecie), Theol. 1196 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BNF: 800.IX.10
Całość:
Radziwiłł Albrycht Stanisław.

Suspirium Animae Poenitentis. Auctore Illustriss. S. R. I. Principe D. Alberto Stanislao Radzivilio Duce in Ołyka et Nieśwież M. D. L. Cancellario etc. etc. Craco: In Offici Andr. Petricouij S. R. M. Typ:

Kraków, druk. Andrzeja Piotrkowczyka II, b. r. (po 19 XI 1639, data dedykacji).

w 12ce, k. 10 (ostatnia czysta), s. 25–715, k. 2 (czyste).
[w kolofonie:] Cracoviae, In Officina Andreae Petricouij, S. R. M. Typographi.
Def.: brak karty tyt. oraz arkusza A; pełny egz.: k. 11, s. 715, k. 2; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie.

Opr.: skóra, tłoczenia, złocenia, pozostałości klamer.

Estr. XXVI, s. 63 (tu mylnie: w 8ce); Havu, poz. 604.

Prow.:
Nieśwież BZ/
zapiska na pierwszej zachowanej karcie: Adscriptus cathalogo Libro / rum arcis Nesuisiensis.
sygn.: 95/1 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (mały).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 1196 (naklejka na grzbiecie), Theol. 1196 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BNF: 800.IX.10