Nazwisko i imię / hasło:
Ścieżka.
Tytuł:
Scieszka Niebieskiey Mądrosci Albo Wieczne Prawdy Wiary, do uwagi podane, z Łáćińskiego ná Polski ięzyk przetłumaczone przez X. F. P. S. S. K. y T. J. W. J. M. P. H. P. L. W Supraslu, w Drukarni Wielebnych Oycow Bázyliánow, Roku Pańskiego 1754.
Miejsce i rok wydania:
Supraśl, druk. Bazylianów, 1754.
Komentarz:
w 8ce, s. 55. Opr.: karton, papier. Estr. brak; Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. II, 22; Guseva II, poz. 395.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 807 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 217 r., poz. 807).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / а 5983
Całość:
Ścieżka.

Scieszka Niebieskiey Mądrosci Albo Wieczne Prawdy Wiary, do uwagi podane, z Łáćińskiego ná Polski ięzyk przetłumaczone przez X. F. P. S. S. K. y T. J. W. J. M. P. H. P. L. W Supraslu, w Drukarni Wielebnych Oycow Bázyliánow, Roku Pańskiego 1754.

Supraśl, druk. Bazylianów, 1754.

w 8ce, s. 55.

Opr.: karton, papier.

Estr. brak; Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. II, 22; Guseva II, poz. 395.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 807 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 217 r., poz. 807).

BAN: XXIX / а 5983