Nazwisko i imię / hasło:
Szymonowic Szymon.
Tytuł:
Sielanki.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Kraków, druk. Barbary Cezarowej i dziedziców Franciszka Cezarego, 1663 lub druk. Franciszka Cezarego mł., 1686).
Komentarz:
w 4ce, k 44 (A–L4). Tytuł nagłówkowy: Simona Simonidesa / Sielanki. – Rozkład sygnatur: A/Ty, B/Potym, C/Leszczy-, D/Mam, E/Czyście, F/Tám, G/Y ty, H/Przy-, I/Potym, K/Záśpie-, L/Pobił. Opr.: półskórek. Estr. XXX, s. 352; Guseva I, poz. 438 (tu mylnie: Zamość, 1626).
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ sygn.: 133/10 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS (pozostałość) na wyklejce okładki górnej. RKKS: brak. Sankt Petersburg BAN sygn.: 109/VII.21 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 19699
Całość:
Szymonowic Szymon.

Sielanki.

B. m., b. r. (Kraków, druk. Barbary Cezarowej i dziedziców Franciszka Cezarego, 1663 lub druk. Franciszka Cezarego mł., 1686).

w 4ce, k 44 (A–L4).
Tytuł nagłówkowy: Simona Simonidesa / Sielanki. – Rozkład sygnatur: A/Ty, B/Potym, C/Leszczy-, D/Mam, E/Czyście, F/Tám, G/Y ty, H/Przy-, I/Potym, K/Záśpie-, L/Pobił.

Opr.: półskórek.

Estr. XXX, s. 352; Guseva I, poz. 438 (tu mylnie: Zamość, 1626).

Prow.:
Nieśwież BZ/
sygn.: 133/10 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS (pozostałość) na wyklejce okładki górnej.
RKKS: brak.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 109/VII.21 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 19699