Nazwisko i imię / hasło:
Januszowski Jan.
Tytuł:
Nauka Umierania Chrześciańskiego zob. Nauka Dobrego y Szczęśliẃego Umierania (1675).
Całość:
Januszowski Jan.

Nauka Umierania Chrześciańskiego zob. Nauka Dobrego y Szczęśliẃego Umierania (1675).