Nazwisko i imię / hasło:
Fredro Andrzej Maksymilian.
Tytuł:
Przysłowia Mow Potocznych. Albo Przestrogi. Obyczáiowe, Radne, Woienne, Ná fawor Polskiego iężyká [sic]. Ku głębokiey uwadze Czytelniká Poważnego Ná widok podáne. Z ostátnią przy Nowych przestrogach Poprawą. Y O Náturàch, àlbo Skłonnościàch ludzkich dokłàdem. W Krakowie, w Drukárni Dźiedźicow y Successorow Lukasza Kupisza, I.K.M. Typográph. Roku Páńskiego, M.DC.LX.IV.

Przed tytułem: Andrzeia Maximiliana Fredra Kasztellaná Lwowskiego

Na frontyspisie: Andrzeia Maximiliana Fredra Kasztellana Lwowskiego Przysłowia Albo Przestrogi. W Ostatniey Poprawie. W Krakowie W Druk. Dziedzi. y Succes. Lukasza Kupisza I.K.M. Typ. R.P. 1664.

Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. dziedziców i sukcesorów Łukasza Kupisza, 1664.
Komentarz:
w 8ce, k. 5 (w tym frontyspis), s. [1], 70, [1]. Współoprawne, zob. Fredro Andrzej Maksymilian (Zwierzyniec Iednorozcow 1670). Estr. XVI, s. 313; Guseva II, poz. 94.
Proweniencja:
Prow. klocka: Jakub Henryk Flemming, Nieśwież BW.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 4685 adl. 2
Całość:
Fredro Andrzej Maksymilian.

Przysłowia Mow Potocznych. Albo Przestrogi. Obyczáiowe, Radne, Woienne, Ná fawor Polskiego iężyká [sic]. Ku głębokiey uwadze Czytelniká Poważnego Ná widok podáne. Z ostátnią przy Nowych przestrogach Poprawą. Y O Náturàch, àlbo Skłonnościàch ludzkich dokłàdem. W Krakowie, w Drukárni Dźiedźicow y Successorow Lukasza Kupisza, I.K.M. Typográph. Roku Páńskiego, M.DC.LX.IV.

Przed tytułem: Andrzeia Maximiliana Fredra Kasztellaná Lwowskiego

Na frontyspisie: Andrzeia Maximiliana Fredra Kasztellana Lwowskiego Przysłowia Albo Przestrogi. W Ostatniey Poprawie. W Krakowie W Druk. Dziedzi. y Succes. Lukasza Kupisza I.K.M. Typ. R.P. 1664.

Kraków, druk. dziedziców i sukcesorów Łukasza Kupisza, 1664.

w 8ce, k. 5 (w tym frontyspis), s. [1], 70, [1].

Współoprawne, zob. Fredro Andrzej Maksymilian (Zwierzyniec Iednorozcow 1670).

Estr. XVI, s. 313; Guseva II, poz. 94.

Prow. klocka: Jakub Henryk Flemming, Nieśwież BW.

BAN: XXIX / a 4685 adl. 2