Nazwisko i imię / hasło:
Eugenio di San Giuseppe.
Tytuł:
Relacya Zywotá y śmierći Wielebney Mátki Teresy od Dvcha S. Karmelitanki Bossey Názwáney ná świećie. Iohanna z Cerdy, Corka Xiązęcia Medyny Celi, Xięzna Montaltanska. Nápisána wprzod po Włosku przez W. O. Eugeniego od S. Iozepha, Deffinitorá Prowincyálnego Neápolitáńskiego Kármelitow Bossych, potym przelożona [sic] ná ięzyk Hiszpáński, przez W. O. Gaspara od Zwiástowánia, á náostátek ná Polski przez O. Hieronima à Iesu Maria tegosz Zakonu Prowincyi Polskiey pierwszego Definitora. W Krakowie. w Drukárni Mikołáiá Alexándrá Schedlá I. K. M. Ordynáreynego [sic] Typográfá. Roku Páńskiego 1691.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Mikołaja Aleksandra Schedla, 1691.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 156, [1], k. 2. Opr.: karton, tkanina. Estr. XVI, s. 108; Guseva I, poz. 100.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tytułowej: Z biblioteki matki moiey KSXR. Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 141. Sankt Petersburg BAN sygn.: 290 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 20213
Całość:
Eugenio di San Giuseppe.

Relacya Zywotá y śmierći Wielebney Mátki Teresy od Dvcha S. Karmelitanki Bossey Názwáney ná świećie. Iohanna z Cerdy, Corka Xiązęcia Medyny Celi, Xięzna Montaltanska. Nápisána wprzod po Włosku przez W. O. Eugeniego od S. Iozepha, Deffinitorá Prowincyálnego Neápolitáńskiego Kármelitow Bossych, potym przelożona [sic] ná ięzyk Hiszpáński, przez W. O. Gaspara od Zwiástowánia, á náostátek ná Polski przez O. Hieronima à Iesu Maria tegosz Zakonu Prowincyi Polskiey pierwszego Definitora. W Krakowie. w Drukárni Mikołáiá Alexándrá Schedlá I. K. M. Ordynáreynego [sic] Typográfá. Roku Páńskiego 1691.

Kraków, druk. Mikołaja Aleksandra Schedla, 1691.

w 4ce, k. 4, s. 156, [1], k. 2.

Opr.: karton, tkanina.

Estr. XVI, s. 108; Guseva I, poz. 100.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tytułowej: Z biblioteki matki moiey KSXR.

Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 141.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 290 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / б 20213