Nazwisko i imię / hasło:
Poszakowski Jan Antoni.
Tytuł:
Summa Historyi Uniwersalney, na dwie częśći rozłożona, abo Index Kalendarzykow seu Kolend, ktore w Wilnie corocznie śię wydaią. Częsc Pierwsza. Od stworzenia świata do przyśćia Chrystusowego, zawiera lat cztery tysiące rowno, ktore śię dźielą na sześć Aetates Mundi, według epoch, to iest znacznieyszych ewentow wyrażonych w piśmie ś. od ktorych mogą rachować śię lata. W Wilnie, w Drukarni J.K.M. Akademickiey Societatis Jesu, R. 1748.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1748.
Komentarz:
w 12ce, k. 110. Opr.: papier. Estr. XXV, s. 125; Guseva II, poz. 351.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: Oc, s. 4. Nieśwież BO/ sygn. CBR: [Hist. Univers.] 57 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, Hist. Univers., in octavo, poz. 57). Inne zapiski: na odwrocie karty ochr. górnej: Auctori constat sexton 2.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5768
Całość:
Poszakowski Jan Antoni.

Summa Historyi Uniwersalney, na dwie częśći rozłożona, abo Index Kalendarzykow seu Kolend, ktore w Wilnie corocznie śię wydaią. Częsc Pierwsza. Od stworzenia świata do przyśćia Chrystusowego, zawiera lat cztery tysiące rowno, ktore śię dźielą na sześć Aetates Mundi, według epoch, to iest znacznieyszych ewentow wyrażonych w piśmie ś. od ktorych mogą rachować śię lata. W Wilnie, w Drukarni J.K.M. Akademickiey Societatis Jesu, R. 1748.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1748.

w 12ce, k. 110.

Opr.: papier.

Estr. XXV, s. 125; Guseva II, poz. 351.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: Oc, s. 4.

Nieśwież BO/
sygn. CBR: [Hist. Univers.] 57 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, Hist. Univers., in octavo, poz. 57).


Inne zapiski:
na odwrocie karty ochr. górnej: Auctori constat sexton 2.

BAN: XXIX / a 5768